۱۳۹۷ شنبه ۲۸ مهر
بیمه های طرف قرارداد با بیمارستان افضل الدین ابوحامد کوهبنانی
 
 

بیمه خدمات درمانی

بیمه تامین اجتماعی

بیمه نیروهای مسلح

بیمه کمیته امدادامام خمینی(ره)

بانک کشاورزی

بیمه سلامت همگانی