۱۳۹۷ دوشنبه ۱ بهمن
بیمه های طرف قرارداد با بیمارستان افضل الدین ابوحامد کوهبنانی
 
 

بیمه خدمات درمانی

بیمه تامین اجتماعی

بیمه نیروهای مسلح

بیمه کمیته امدادامام خمینی(ره)

بانک کشاورزی

بیمه سلامت همگانی