۱۳۹۷ دوشنبه ۱ بهمن
آنچه بیماران بستری باید بدانند
 
هربیمارزن،یک همراه زن میتواند داشته باشد،لطفاْ تقاضای تعدادهمراه بیشتری ننمایید
کلیه لباسهای بیمار تعویض وحتماْ لباس بیمارستان بپوشد
تلفن بیمارستان 33491101-الی9 میباشد درمواردضروری میتوانید ازآن استفاده نمایید،صدای تلفن همراه خودراتاحدامکان پایین بیاورید وموقع ویزیت حتماّ خاموش کنید
صبحانه ،نهار،شام بنابه دستور پزشک وفقط به خودبیمارداده میشود وبه همراهان غذا داده نمیشود
صبحها بعدازساعت  8:30ویزیت صورت میگیرد،موقع ویزیت هیچ همراهی داخل نباشد ودفترچه بیمارروی میزباشد
درروزبستری ازصفحه اول دفترچه بیمه 2برگ کپی گرفته شودوبه پرستاربخش تحویل داده شود
ازدستورات غذایی که برای شما تعیین شده پیروی کنید وغیرازآن چیزی مصرف ننمایید
موقع ترخیص آموزشهای لازم جهت مراجعه بعدی به پزشک ونحوه مصرف داروهای خوراکی به شماداده خواهد شد
ساعات ملاقات 2.5-4عصرمیباشد
 

 

 

 
بیماران وهمراهان محترم جهت حفظ سلامت خودوجامعه نکات زیررارعایت فرمایند
ازآوردن کودکان زیر12سال برای ملاقات جهت حفظ سلامت وجلوگیری ازانتقال آلودگیهای بیمارستانی به آنها خودداری فرمائید
همراه محترم بعلت آلودگی لطفاّ ازنشستن روی تخت بیمارخودداری فرمائید
لباس یکبار مصرف بیمارپس ازاستفاده داخل کیسه زباله زرد انداخته شود
ازریختن آشغال اطراف وزیر تخت خودداری فرمائید
موادغذایی (ظرف غذا-قوطی آبمیوه وکمپوت-بطری آب- جلدانواع خوراکیها)جعبه دستمال کاغذی ،کاغذ راداخل کیسه زباله مشکی بیاندازید
ظرف داروهای استفاده شده (شیشه شربت-اسپری آسم-ورق قرص)راداخل کیسه زباله سفید بیاندازید
 
با تشکرازهمکاری شماعزیزان