۱۳۹۷ دوشنبه ۱ بهمن

پایگاه اورژانس 115 جاده ای کیانشهر در سال 1394 تاسیس گردید.این پایگاه با 4 نفر پرسنل با مدیریت آقای محمد مهدی رحیمی ارائه خدمت مینماید.

معرفی پرسنل:

آقای محمد مهدی رحیمی                  

مسئول پایگاه اورژانس                    

آقای علیرضا جاودان

تکنیسین

آقای علی صیفوری

تکنیسین

آقای افضل مرتضی پور

تکنیسین