۱۳۹۷ يکشنبه ۲۸ بهمن

معرفی بخش دیالیز

نام: مهدیه

نام خانوادگی: مالکی نژاد

 سمت: مسئول بخش دیالیز

مدرک تحصیلی:کارشناس پرستاری

شماره تماس: 33491230


 شرح وظایف بخش همودیالیز

بيماراني كه كليه هاي آنان به هر دليل قادر به پالايش خون نمي باشد، از دستگاههاي كمكي بنام دياليز استفاده مي كنند. در اين روش خون در كنار مايع دياليز توسط يك غنشاء نيمه تراوا قرار مي گيرد و با انتشار ساده موجب انتقال سموم دفعي از خون به مايع دياليز مي شود.

بخش همودياليز در ساختماني مجزا، در مجاورت ساختمان اصلي بيمارستان ابوحامد کوهبنانی واقع شده است. در اين مركز 2دستگاه در اتاق دياليز ساختمان اصلي بيمارستان مستقر است. كادر مجرب و آموزش ديده اين مركز همراه با فضاي آرام  محيط  دياليز، مناسب براي افرادي است كه نياز به خدمات دياليز به صورت فوري يا مزمن دارند. اين مركز همه روزه (به غير از روز هاي تعطيل) در دو شيفت صبح و عصر و در صورت نياز فوري بيماران بستري در بخش ها در شيفت شب (بصورت آنكال) به ارائه سرويس مي پردازد.