۱۳۹۸ سه شنبه ۲۶ شهريور
چهارمین رویداد استارتاپی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی
چهارمین رویداد استارتاپی علوم و فناوری های سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی
۱۳۹۸ يکشنبه ۲۴ شهريور
چهارمین رویداد استارتاپی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی
چهارمین رویداد استارتاپی علوم و فناوری های سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی
برگزاری مدرسه تابستانه کشوری به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
برگزاری مدرسه تابستانه کشوری به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
۱۳۹۸ يکشنبه ۱۶ تير
برگزاری مدرسه تابستانه کشوری به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
برگزاری مدرسه تابستانه کشوری به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
برگزاری کارگاه بیوانفورماتیک در بیولوژی مولکولی در دانشکده پزشکی
برگزاری کارگاه بیوانفورماتیک در بیولوژی مولکولی در دانشکده پزشکی
۱۳۹۸ سه شنبه ۲۷ فروردين
برگزاری کارگاه بیوانفورماتیک در بیولوژی مولکولی
برگزاری کارگاه بیوانفورماتیک در بیولوژی مولکولی در دانشکده پزشکی
برگزاری بیستمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران به میزبانی معاونت تحقیقات و ...
برگزاری بیستمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران به میزبانی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم ...
۱۳۹۷ شنبه ۲۵ اسفند
برگزاری بیستمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
برگزاری بیستمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران به میزبانی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمان- 5الی7 شهریورماه1398
گزارش تصویری برگزاری کارگاه رفرنس نویسی به روش EndNote - کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت
۱۳۹۷ سه شنبه ۱۴ اسفند
گزارش تصویری برگزاری کارگاه رفرنس نویسی به روش EndNote توسط کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت
گزارش تصویری برگزاری کارگاه رفرنس نویسی به روش EndNote - کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت برگزار می کند
۱۳۹۷ يکشنبه ۲۸ بهمن
کارگاه رفرنس نویسی(EndNote)
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت برگزار می کند
سومین جشنواره ایده های خلاق با رویکرد کارآفرینی(11 اردیبهشت 98)
سومین جشنواره ایده های خلاق با رویکرد کارآفرینی(11 اردیبهشت 98)
۱۳۹۷ شنبه ۲۷ بهمن
سومین جشنواره ایده های خلاق با رویکرد کارآفرینی(11 اردیبهشت 98)
سومین جشنواره ایده های خلاق با رویکرد کارآفرینی(11 اردیبهشت 98)
کميته تحقيقات دانشجويی  با همکاری دانشکده طب سنتی و انجمن علمی طب سنتی ايران مرکز کرمان برگزار می کن...
۱۳۹۷ چهارشنبه ۳ بهمن
کميته تحقيقات دانشجويی  با همکاری دانشکده طب سنتی و انجمن علمی طب سنتی ايران مرکز کرمان
کميته تحقيقات دانشجويی  با همکاری دانشکده طب سنتی و انجمن علمی طب سنتی ايران مرکز کرمان برگزار می کند
برگزاری دومین دوره مدرسه زمستانه
دومین دوره مدرسه زمستانه در تاریخ 6 الی 12 بهمن ماه 97 برگزار می گردد
۱۳۹۷ سه شنبه ۱۸ دي
برگزاری دومین دوره مدرسه زمستانه در تاریخ 6 الی 12 بهمن ماه
دومین دوره مدرسه زمستانه در تاریخ 6 الی 12 بهمن ماه 97 برگزار می گردد
سومین رویداد کارافرینی سلامت با همکاری کمیته تحقیقات دانشجویی و مرکز نوآوری استان کرمان در تاریخ 21 ...
۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۸ آذر
سومین رویداد کارافرینی سلامت با همکاری کمیته تحقیقات دانشجویی و مرکز نوآوری استان کرمان در تاریخ 21 الی 23 آذرماه 1397 برگزار گردید
سومین رویداد کارافرینی سلامت با همکاری کمیته تحقیقات دانشجویی و مرکز نوآوری استان کرمان در تاریخ 21 الی 23 آذرماه 1397 برگزار گردید