۱۳۹۷ دوشنبه ۲۶ آذر

برگزاری کارگاه آموزشی پایگاه اطلاعاتی Clinical key در گروههای آموزشی بالینی دانشگاه- گروه داخلی

 

با توجه به لزوم معرفی و استفاده  مناسب از پایگاههای اطلاعات بالینی و نیز با توجه مذاکرات شورای معاونین آموزشی بیمارستانهای دانشگاه،  کارگاه آموزشی پایگاه اطلاعاتی Clinical key ، روز دوشنبه  مورخ 96/12/7 از ساعت 8 الی 9 صبح به صورت کاربردی و عملی در محل سالن کنفرانس گروه داخلی بیمارستان افضلی پور با حضور اساتید و دستیاران گروه داخلی  برگزار گردید. مباحث آموزش داده شده شامل :

1-  نحوه دسترسی به منابع اشتراکی دانشگاه از طریق IP آدرس های  دانشگاه

2-  نحوه دسترسی به منابع اشتراکی دانشگاه در خارج از  IP آدرس های  دانشگاه.(مطب، منزل، خارج از کرمان، خارج از ایران)

3-  معرفی پایگاه اطلاعاتی clinical key، نحوه جستجو در پایگاه فوق و بیان تفاوت ها و شباهتهای آن با پایگاه
Up to Date

4-  معرفی بخش های مختلف پایگاه  شامل کتاب، مجلات، اطلاعات داروئی، گاید لاینها و مولتی مدیا و ...