۱۳۹۷ جمعه ۷ ارديبهشت
سامانه های وزارت بهداشت (نوپا)
۱۳۹۷ چهارشنبه ۵ ارديبهشت
سامانه های وزارت بهداشت (نوپا)
سامانه های وزارت بهداشت (نوپا)
سامانه علم سنجی دانشگاههای علوم پزشکی کشور
۱۳۹۶ شنبه ۲۶ اسفند
سامانه علم سنجی دانشگاههای علوم پزشکی کشور
سامانه علم سنجی دانشگاههای علوم پزشکی کشور
دسترسی آزمایشی (Trial) آن دانشگاه به بخش جديد منابع آموزش دانشجويی مجموعه Clinical Key Medical Educa...
۱۳۹۶ سه شنبه ۲۲ اسفند
دسترسی آزمایشی (Trial) آن دانشگاه به بخش جديد منابع آموزش دانشجويی مجموعه Clinical Key Medical Education
دسترسی آزمایشی (Trial) آن دانشگاه به بخش جديد منابع آموزش دانشجويی مجموعه Clinical Key Medical Education
برگزاری کارگاه آموزشی پایگاه اطلاعاتی Clinical key در گروههای آموزشی بالینی دانشگاه- گروه اورولوژی
۱۳۹۶ سه شنبه ۲۲ اسفند
برگزاری کارگاه آموزشی پایگاه اطلاعاتی Clinical key در گروههای آموزشی بالینی دانشگاه- گروه اورولوژی
برگزاری کارگاه آموزشی پایگاه اطلاعاتی Clinical key در گروههای آموزشی بالینی دانشگاه- گروه اورولوژی
برگزاری کارگاه آموزشی Clinical Key در گروه های بالینی- گروه داخلی
۱۳۹۶ چهارشنبه ۱۶ اسفند
برگزاری کارگاه آموزشی Clinical Key در گروه های بالینی- گروه داخلی
برگزاری کارگاه آموزشی Clinical Key در گروه های بالینی- گروه داخلی
برگزاری کارگاه آموزشی Clinical key در گروه آموزشی مغز و اعصاب بیمارستان شفا
۱۳۹۶ شنبه ۲۸ بهمن
برگزاری کارگاه آموزشی Clinical key در گروه آموزشی مغز و اعصاب بیمارستان شفا
برگزاری کارگاه آموزشی  Clinical key در گروه آموزشی مغز و اعصاب بیمارستان شفا
برگزاری کارگاه آموزشی Clinical key در گروه آموزشی ENT بیمارستان شفا
۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۵ بهمن
برگزاری کارگاه آموزشی Clinical key در گروه آموزشی ENT بیمارستان شفا
برگزاری کارگاه آموزشی  Clinical key در گروه آموزشی ENT بیمارستان شفا
برگزاری کارگاه Clinical Key در بیمارستان شهید بهشتی
۱۳۹۶ سه شنبه ۳ بهمن
برگزاری کارگاه Clinical Key در بیمارستان شهید بهشتی
برگزاری کارگاه Clinical Key در بیمارستان شهید بهشتی
کارگاه مقدماتی مرور کاکرین منطقه آمایشی هشت کشور 27 و 28 دی ماه در کتابخانه مرکزی دانشگاه برگزار شد...
۱۳۹۶ سه شنبه ۳ بهمن
کارگاه مقدماتی مرور کاکرین برگزار شد
کارگاه مقدماتی مرور کاکرین منطقه آمایشی هشت کشور 27  و 28 دی ماه در کتابخانه مرکزی دانشگاه برگزار شد:
اطلاعیه کارگاه آموزشی دوره مقدماتی مرور کاکرین
۱۳۹۶ چهارشنبه ۶ دي
کارگاه آموزشی دوره مقدماتی مرور کاکرین
اطلاعیه کارگاه آموزشی دوره مقدماتی مرور کاکرین