۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۷ تير
تعطیلات تابستانی
۱۳۹۷ سه شنبه ۲۶ تير
تعطیلات تابستانی
تعطیلات تابستانی
تغییر کانکشن VPN جهت اتصال به منابع اشتراکی دانشگاه
۱۳۹۷ چهارشنبه ۲ خرداد
تغییر کانکشن VPN جهت اتصال به منابع اشتراکی دانشگاه
تغییر کانکشن VPN جهت اتصال به منابع اشتراکی دانشگاه
کارگاه آموزشی آشنایی با منابع الکترونیکی ناشر Elsevier، با حضور نماینده این ناشر برگزار شد.
۱۳۹۷ شنبه ۲۹ ارديبهشت
کارگاه آموزشی آشنایی با منابع الکترونیکی ناشر Elsevier، با حضور نماینده این ناشر برگزار شد.
کارگاه آموزشی آشنایی با منابع الکترونیکی ناشر Elsevier، با حضور نماینده این ناشر  برگزار شد.
برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با منابع الکترونیکی ناشر Elsevier
۱۳۹۷ شنبه ۲۲ ارديبهشت
برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با منابع الکترونیکی ناشر Elsevier
برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با منابع الکترونیکی ناشر Elsevier
سامانه های وزارت بهداشت (نوپا)
۱۳۹۷ چهارشنبه ۵ ارديبهشت
سامانه های وزارت بهداشت (نوپا)
سامانه های وزارت بهداشت (نوپا)
سامانه علم سنجی دانشگاههای علوم پزشکی کشور
۱۳۹۶ شنبه ۲۶ اسفند
سامانه علم سنجی دانشگاههای علوم پزشکی کشور
سامانه علم سنجی دانشگاههای علوم پزشکی کشور
دسترسی آزمایشی (Trial) آن دانشگاه به بخش جديد منابع آموزش دانشجويی مجموعه Clinical Key Medical Educa...
۱۳۹۶ سه شنبه ۲۲ اسفند
دسترسی آزمایشی (Trial) آن دانشگاه به بخش جديد منابع آموزش دانشجويی مجموعه Clinical Key Medical Education
دسترسی آزمایشی (Trial) آن دانشگاه به بخش جديد منابع آموزش دانشجويی مجموعه Clinical Key Medical Education
برگزاری کارگاه آموزشی پایگاه اطلاعاتی Clinical key در گروههای آموزشی بالینی دانشگاه- گروه اورولوژی
۱۳۹۶ سه شنبه ۲۲ اسفند
برگزاری کارگاه آموزشی پایگاه اطلاعاتی Clinical key در گروههای آموزشی بالینی دانشگاه- گروه اورولوژی
برگزاری کارگاه آموزشی پایگاه اطلاعاتی Clinical key در گروههای آموزشی بالینی دانشگاه- گروه اورولوژی
برگزاری کارگاه آموزشی Clinical Key در گروه های بالینی- گروه داخلی
۱۳۹۶ چهارشنبه ۱۶ اسفند
برگزاری کارگاه آموزشی Clinical Key در گروه های بالینی- گروه داخلی
برگزاری کارگاه آموزشی Clinical Key در گروه های بالینی- گروه داخلی
برگزاری کارگاه آموزشی Clinical key در گروه آموزشی مغز و اعصاب بیمارستان شفا
۱۳۹۶ شنبه ۲۸ بهمن
برگزاری کارگاه آموزشی Clinical key در گروه آموزشی مغز و اعصاب بیمارستان شفا
برگزاری کارگاه آموزشی  Clinical key در گروه آموزشی مغز و اعصاب بیمارستان شفا