۱۳۹۶ چهارشنبه ۴ بهمن
تعطیلی شیفت عصر کتابخانه
۱۳۹۶ سه شنبه ۳ بهمن
تعطیلی شیفت عصر کتابخانه
تعطیلی شیفت عصر کتابخانه
برگزاری کارگاه Clinical Key در بیمارستان شهید بهشتی
۱۳۹۶ سه شنبه ۳ بهمن
برگزاری کارگاه Clinical Key در بیمارستان شهید بهشتی
برگزاری کارگاه Clinical Key در بیمارستان شهید بهشتی
کارگاه مقدماتی مرور کاکرین منطقه آمایشی هشت کشور 27 و 28 دی ماه در کتابخانه مرکزی دانشگاه برگزار شد...
۱۳۹۶ سه شنبه ۳ بهمن
کارگاه مقدماتی مرور کاکرین برگزار شد
کارگاه مقدماتی مرور کاکرین منطقه آمایشی هشت کشور 27  و 28 دی ماه در کتابخانه مرکزی دانشگاه برگزار شد:
اطلاعیه کارگاه آموزشی دوره مقدماتی مرور کاکرین
۱۳۹۶ چهارشنبه ۶ دي
کارگاه آموزشی دوره مقدماتی مرور کاکرین
اطلاعیه کارگاه آموزشی دوره مقدماتی مرور کاکرین
دوره آموزشی رایگان آنلاین Research to Publication
۱۳۹۶ چهارشنبه ۶ دي
دوره آموزشی رایگان آنلاین Research to Publication
دوره آموزشی رایگان آنلاین Research to Publication
امکان دسترسی رسمی آزمایشی به مجموعه فیلم های آموزشی JOVE
۱۳۹۶ چهارشنبه ۶ دي
امکان دسترسی رسمی آزمایشی به مجموعه فیلم های آموزشی JOVE
امکان دسترسی رسمی آزمایشی به مجموعه فیلم های آموزشی JOVE
دسترسی رسمی آزمایشی به مجموعه ژورنال های تخصصی JAMA
۱۳۹۶ سه شنبه ۵ دي
دسترسی رسمی آزمایشی به مجموعه ژورنال های تخصصی JAMA
دسترسی رسمی آزمایشی به مجموعه ژورنال های تخصصی JAMA
سامانه منبع یاب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی رونمایی شد
۱۳۹۶ سه شنبه ۱۴ آذر
سامانه منبع یاب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی رونمایی شد
سامانه منبع یاب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی رونمایی شد
کارگاه آموزشی جستجو منابع االکترونیک
۱۳۹۶ سه شنبه ۱۴ آذر
کارگاه آموزشی جستجو منابع االکترونیک
کارگاه آموزشی جستجو منابع االکترونیک
دسترسی آزمایشی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به مجموعه DynaMed Plus
۱۳۹۶ دوشنبه ۱۳ آذر
دسترسی آزمایشی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به مجموعه DynaMed Plus
دسترسی آزمایشی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به مجموعه DynaMed Plus