۱۳۹۶ چهارشنبه ۴ بهمن
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶ يکشنبه ۱۷ دي   

توجه : کسانی که مایل به استفاده از بانک های اطلاعاتی دانشگاه هستند و خارج از دانشگاه به اینترنت متصل شده اند  می توانند با استفاده از VPN دانشگاه همان دسترسی  داخل دانشگاه به منابع اشتراکی را داشته باشند .

 

 

Trial Resources

URL Address  Name Of Electronic Resource/Company Name 

Logo

www.nature.com/siteindex/index.html Springer Nature

www.dynamed.com Ebsco Health

search.ebscohost.com Ebsco

jamanetwork.com  American Medical Association

www.emeraldinsight.com

Emerald Publishing

https://www.jove.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Databases

URL Address Name Of Electronic Resource/Company Name  Logo

www.embase.com

Embase

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

PubMed

apps.webofknowledge.com

ISI Web Of Science/Thomson Reuters

www.scopus.com

Scopus/Elsevier

https://scholar.google.com

Google Scholar

www.uptodate.com

Up To Date/Wolter Kluwer

www.clinicalkey.com

Clinical key /Elsevier

www.cochranelibrary.com

The Chochrane Collaboration

jcr.incites.thomsonreuters.com

Journal Citation Reports 

esi.incites.thomsonreuters.com

(Essential Science Indicators (ESI

www.bmj.com

BMJ

www.sciencedirect.com

Science Direct/Elsevier

search.proquest.com/index

Proquest/Proquest

onlinelibrary.wiley.com

Wiley/John Wiley& Sons

apps.who.int/iris

World Health Organization 

www.reaxys.com

Reaxys

http://www.springer.com/gp

Springer/springer

eric.ed.gov

ERIC

projectne.thomsonreuters.com

ENDNOTE WEB

ulrichsweb.serialssolutions.com

Ulrich’s Web

www.anatomy.tv

Anatomy.tv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-Journals

URL Address Name Of Electronic Resource/Company Name

Logo

www.sciencedirect.com Science Direct/Elsevier

http://www.springer.com/gp/products/journals Springer/springer

onlinelibrary.wiley.com/browse/publications?type=journal&activeLetter= Wiley/John Wiley& Sons

 

www.clinicalkey.com/#!/browse/journals Clinical key /Elsevier

search.proquest.com/publicationbrowse?accountid=34377 Proquest/Proquest

http://journals.sagepub.com SAGE Publications

www.bmj.com  

ulrichsweb.serialssolutions.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-Books, Atlases & CME's

 

URL Address Name Of Electronic Resource/Company Name

Logo

jwww.clinicalkey.com/#!/browse/books     jjClinical key /Elsevier

onlinelibrary.wiley.com/browse/publications?type=book&activeLetter= Wiley/John Wiley& Son

www.sciencedirect.com/science/bookbshsrw Science Direct/Elsevier

www.anatomy.tv  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Multimedia (Movies, Images, Slides

URL Address

Name Of Electronic Resource/Company Name

Logo
www.clinicalkey.com/#!/browse/multimedia  Clinical key /Elsevier

www.clinicalkey.com/#!/browse/guidelines Clinical key /Elsevier

www.anatomy.tv  

rtop.bmj.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Drugs Information


URL Address

Name Of Electronic Resource/Company Name

Logo

www.clinicalkey.com/#!/browse/drugs Clinical key /Elsevier

www.uptodate.com/drug-interactions/?source=responsive_home#di-druglist Up To Date/Wolter Kluwer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Local Resources

URL Address Name Of Electronic Resource/Company Name

Logo

http://www.magiran.com/ کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی کشور

www.civilica.com/ ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور 

http://www.sid.ir/Fa/Journal/AdvancedSearch.aspx پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

https://irandoc.ac.ir پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

jcr.isc.gov.ir/main.aspx پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

https://www.medicalref.ir مرجع کنفرانسهای علوم پزشکی
   

thesis.research.ac.ir/faces/home.jspx بانک اطلاعاتی پایان نامه های علوم پزشکی کشور

blacklist.research.ac.ir فهرست مجلات نامعتبر وزارت بهداشت

isid.research.ac.ir سامانه علم سنجی اعضای هئیت علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور

books.research.ac.ir سامانه مدیریت انتشارات و کتب دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور

journals.research.ac.ir بانک اطلاعاتی نشریات علوم پزشکی کشور

http://news.research.ac.ir پایگاه نتایج پژوهش های سلامت کشور

rsf.research.ac.ir جستجو و بازیابی منابع اطلاعاتی پزشکی

http://usid.research.ac.ir سامانه علم سنجی دانشگاه های علوم پزشکی کشور

http://ppc.research.ac.ir/ سامانه مشابهت یاب مقالات علوم پزشکی کشور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Free Medical Resources

URL Address

Name Of Electronic Resource/Company Name

Logo
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed Pubmed
https://www.biomedcentral.com/p/the-bmc-series-journals BioMedCentral
https://doaj.org Directory of Open Access Journals )(DOAJ
https://www.doabooks.org Directory of Open Access Books
http://www.freemedicaljournals.com Free Medical Journals
http://www.freebooks4doctors.com Free Books For Doctors
https://www.tripdatabase.com Trip Database
scholar.google.com Google Scholar
www.sid.ir/Fa/Journal/AdvancedSearch.aspx SID
https://irandoc.ac.ir IRANDOC
jcr.isc.gov.ir/main.aspx ISC
https://www.medicalref.ir مرجع کنفرانسهای علوم پزشکی
  Summon
http://elmnet.ir/ ELMNET