۱۳۹۸ سه شنبه ۱ مرداد

مرکز تحقیقات مدلسازی در سلامت مرکزی دانشگاهی است که در اسفندماه 1389 در کرمان تأسیس شد. این مرکز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمان می­ باشد. ایده راه­ اندازی این مرکز به سال 1385 برمی­ گردد و با توجه به نیازهای اعلام شده از سوی وزارت در معاونت­ های مختلف، نیاز به راه اندازی این مرکز احساس گردید. در سال 1388 با بهره گیری از افراد صاحب نظر در سایر دانشگاه­ ها این ایده عملیاتی شد؛ ولی به دلیل اعزام  بعضی از این افراد توانمند به خارج از کشور این  بحث متوقف گردید. اگر چه  با توجه به موقعیت­ های خاص پیش آمده در کشور مجدداً  این بحث در بهمن 1389  به­صورت جدی مطرح و با پیگیری­ های لازم  در اسفند 1389  تلاش ­ها  جهت راه ­اندازی آن به ثمر رسید.