۱۳۹۷ جمعه ۴ خرداد

دومین شماره مجله انفورماتيک سلامت و زيست پزشکی منتشر شد. علاقمندان جهت اطلاع بیش تر می توانند به لینک مقالات این شماره به آدرس زیر مراجعه نمایند.

http://www.jhbmi.ir/browse.php?mag_id=۲&slc_lang=fa&sid=۱

این مجله وابسته به مرکز تحقيقات انفورماتيک پزشکی، پژوهشکده آينده پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان می باشد که به صورت فصلنامه منتشر می شود. اين فصلنامه به زبان فارسی و با چکيده انگليسی چاپ می شود و مقالات علمی و پژوهشی مرتبط با کليه حوزه های انفورماتيک سلامت و پزشکی، انفورماتيک زيستی، مديريت اطلاعات سلامت و فناوری اطلاعات سلامت را به چاپ می رساند. اولین شماره این مجله در آذر ماه امسال به چاپ رسید.

نشانی دفتر مجله: کرمان- بزرگراه هفت باغ علوی- پرديزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان- پژوهشکده آينده پژوهی در سلامت- طبقه دوم- واحد ۲۱۲

تلفاکس: ۳۱۳۲۵۴۱۸-۰۳۴

پست الکترونيک: jhbmi.kmu@gmail.com

وب سايت: www.jhbmi.ir