۱۳۹۷ چهارشنبه ۳ بهمن

مرکز تحقیقات انفورماتیک پزشکی وابسته به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان می باشد. این مرکز به عنوان اولین مرکز تحقیقاتی در زمینه انفورماتیک پزشکی در کشور، از اسفند ماه ۱۳۹۰ فعالیت خود را آغاز کرد و در خرداد ماه ۱۳۹۱ موفق به کسب موافقت اصولی از شورای نظارت، ارزشیابی و گسترش دانشگاه های علوم پزشکی کشور شد. مرکز تحقیقات انفورماتیک پزشکی هم اکنون از همکاری بیش از ۲۰ عضو متخصص و هیات علمی برخوردار است. زمینه های دارای مزیت مرکز شامل انفورماتیک پزشکی، استانداردهاي تبادل اطلاعات پزشكي، بیوانفورماتیک، تکنولوژی اطلاعات سلامت، تله مدیسین، تعامل انسان و کامپیوتر، راه اندازي و ارزيابي سيستم هاي اطلاعات سلامت، داده کاوی پزشکی، سیستم های پشتیبان تصمیم گیری و مدیریت اطلاعات بهداشتی  می باشد.