۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۶ مهر

ماموریت


مرکز تحقیقات انفورماتیک پزشکی وابسته به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه  علوم پزشکی می باشد. این مرکز از طریق انجام پژوهش های بنیادی و کاربردی، برگزاری کارگاه های تخصصی ، همایش های ملی و بین المللی و همکاری با دیگر مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی زمینه حل مسائل مربوط به توسعه، به کارگيري و ارزيابي سيستمهاي اطلاعات سلامت را به منظور ارتقاء سطح سلامت جامعه در سطح ملی و استان فراهم می نماید.