۱۳۹۷ چهارشنبه ۳ بهمن

» کارگاه نحوه ارسال مقاله به مجلات خارجي
مدرسین: دکتر رضا خواجويي، دکتر ليلا احمديان
تاریخ برگزاری:   ۰۴/۲۲/ ۱۳۹۱  
​  
» 
کارگاه داده کاوي در پزشکي    
مدرس: مهندس میترا منتظری
تاریخ برگزاری:   ۱۳۹۱/۱۲/۱۶     
​  
» 
کارگاه Endnote مقدماتی
مدرسین: دکتر محمد اعظمي، دکتر مریم اخوتی
تاریخ برگزاری:   ۱۳۹۲/۰۲/۰۵   
​  
» 
کارگاه Endnote پیشرفته   
مدرسین: دکتر محمد اعظمي، رقیه ارشاد سرابی   
تاریخ برگزاری:   ۱۳۹۲/۰۳/۰۸ 
​   
» 
کارگاه آموزش کاربردی اکسل ۲۰۱۳   
مدرس: دکتر افشین صرافی نژاد 
تاریخ برگزاری:   ۱۳۹۲/۰۴/۱۶          

» 
کارگاه آموزش کاربردی پاورپوینت ۲۰۱۳
مدرس: دکتر افشین صرافی نژاد   
تاریخ برگزاری:   ۱۳۹۲/۰۷/۰۳ 

» 
کارگاه پزشکی از راه دور    
مدرس: دکتر کامبیز بهاءالدینی   
تاریخ برگزاری۱۳۹۲/۱۰/۲۵

» کارگاه EndNote    
مدرس: دکتر ارشاد سرابی   
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۳/۱۰/۲۰

» کارگاه طراحی پرسشنامه الکترونیکی   
مدرس: دکتر افشین صرافی نژاد   
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۳/۱۰/۲۴

»کارگاه آشنایی با شاخص های ارزیابی بروندادهای پژوهشی    فایل ارائه 
مدرس: خانم اعظم بذرافشان   
تاریخ برگزاری:   ۱۳۹۳/۱۲/۲۳

» کارگاه آموزشی مقاله نویسی   
مدرس: دکتر رضا خواجویی  
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۴/۹/۱۴

 

» کارگاه آموزشی آموزش رفرنس نویسی با نرم افزار Mendeley
مدرس: خانم دکتر ارشاد سرابی

تاریخ برگزاری: 1395/11/11

 

» کارگاه آموزشی اکسل پیشرفته
مدرس: دکتر افشین صرافی نژار
تاریخ برگزاری: 1395/11/06


»کارگاه مقاله نویسی علمی
مدرس: دکتر رضا خواجويي  
تاریخ برگزاری: 1396/09/30