۱۳۹۷ چهارشنبه ۳ بهمن

»کارگاه تعامل انسان و کامپیوتر در علوم پزشکی 

مدرس: دکتر رضا خواجویی   
تاریخ برگزاری:   نامشخص

 


»کارگاه مدیریت پروژه های تحقیقاتی با استفاده از نرم افزار آفیس  
مدرس: دکتر لیلا احمدیان   
تاریخ برگزاری:   نامشخص