۱۳۹۶ يکشنبه ۲۶ آذر

        
در حوزه آموزش با توجه به اینکه در حال حاضر این مرکز پذیرش دانشجو در هیچ یک از مقاطع تحصیلی ندارد، آیین نامه و فرمی صادر نشده است.