۱۳۹۷ چهارشنبه ۳ بهمن
 

لیلا احمدیان

دکترای تخصصی انفورماتیک پزشکی، دانشگاه آمستردام هلند 
زمینه تحقیقاتی: انفورماتیک پزشکی، استانداردهای سیستم های اطلاعات سلامت، طراحی محتوای سیستم های اطلاعات سلامت، سیستم های طبقه بندی و نام گذاری پزشکی
پست الکترونیکی: l.ahmadian@kmu.ac.ir
تلفن تماس: ۳۱۳۲۵۳۹۵-۰۳۴ , ۳۱۳۲۵۴۰۶-۰۳۴
 

رزومه


مریم اخوتی

دکترای کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد
زمینه تحقیقاتی:
پست الکترونیکی:
تلفن تماس:

 

رزومه
رقیه ارشاد سرابی

دانشجوی دکترای کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی،
زمینه تحقیقاتی: 
سلامت تلفن، سواد اطلاعاتی، نیازسنجی از بیماران
پست الکترونیکی: re_ershad@kmu.ac.ir
تلفن تماس: ۲۱۱۳۰۲۴-۰۳۴

 

رزومه


محمد اعظمی ساردوئی

دکترای کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد
زمینه تحقیقاتی:
پست الکترونیکی:
تلفن تماس:

 

رزومه


محمدرضا امیراسماعیلی

دکترای مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه ایران، تهران
زمینه تحقیقاتی:
پست الکترونیکی:
تلفن تماس:

 

رزومه


ژیلا آقارضایی

کارشناس ارشد انفورماتیک پزشکی
زمینه تحقیقاتی:
مدیریت فناوری اطلاعات و سیستم های پزشکی،طراحی و توسعه سیستم های پشتیبان تصمیم بالینی
پست الکترونیکی: Zh.agharezaei@aut.ac.ir
تلفن تماس: ۳۱۳۲۵۲۵۰-۰۳۴

 

رزومه


محسن بارونی

دکترای اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی تهران
زمینه تحقیقاتی:
پست الکترونیکی: 
m-barouni@razi.tums.ac.ir
تلفن تماس:

 

رزومه


کامبیز بهاءالدینی


​دکترای پزشکی و دکترای تخصصی انفورماتیک پزشکی، دانشگاه استرالیای غربی، استرالیا
زمینه تحقیقاتی: 
Telemedicine, Telehealth, Clinical Decision Support Systems, Mobile Health
پست الکترونیکی: kbahaadini@Kmu.ac.ir
تلفن تماس: ۰۳۴-۳۱۳۲۵۳۲۷

 

رزومه


سمیه پورغریب شاهی

کارشناس ارشد انفورماتیک پزشکی
زمینه تحقیقاتی:
پست الکترونیکی:
تلفن تماس:

 

رزومه


اسما جنتی

کارشناس ارشد شبکه های کامپیوتری
زمینه تحقیقاتی:
پست الکترونیکی:
تلفن تماس:

 

رزومه


وحید حبیبی فر

کارشناس ارشد انفورماتیک پزشکی، دانشگاه امیرکبیر تهران
زمینه تحقیقاتی:
پست الکترونیکی:
تلفن تماس:

 

رزومه


فرزانه ذوالعلی

دکترای تخصصی اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان
زمینه تحقیقاتی:
پست الکترونیکی:
تلفن تماس:

 

رزومه

سیمین صالحی نژاد

کارشناسی ارشد مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی کرمان
زمینه تحقیقاتی:
پست الکترونیکی:
 s_salehinejad@yahoo.com
تلفن تماس: ۳۱۳۲۵۴۰۶-۰۳۴

رزومه
 
 

حمیدرضا سام زاده

دکترای رشته مدیریت اطلاعات بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
زمینه تحقیقاتی:
پست الکترونیکی:
 h_samzadeh@kmu.ac.ir
تلفن تماس: ۰۳۴-۳۱۳۲۵۱
۴۷
 

رزومه

علیرضا سعید

دکترای ارتوپدی
زمینه تحقیقاتی:
پست الکترونیکی:
تلفن تماس:

 

رزومه

 

مهدیه شجاعی

دانشجوی دوره دکترای تخصصی مدیریت اطلاعات بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
زمینه تحقیقاتی:
پست الکترونیکی: 
mahdie_shj@yahoo.com
تلفن تماس:

 

رزومه


فروه صابر ماهانی

کارشناس ارشد معماری کامپیوتر
زمینه تحقیقاتی:
پست الکترونیکی:
تلفن تماس:

 

رزومه


افشین صرافی نژاد

دکترای عمومی، دکترای انفورماتیک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
زمینه تحقیقاتی:
پست الکترونیکی:
تلفن تماس:

 

رزومه


الناز قاسمی

کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان
زمینه تحقیقاتی:
پست الکترونیکی: 
el.ghasemi,۶۵@gmail.com
تلفن تماس: ۳۱۳۲۵۴۰۶-۰۳۴

رزومه
 
 

فاطمه معتمدی

دکترای کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
زمینه تحقیقاتی:
پست الکترونیکی:
تلفن تماس:

 

رزومه


مهدیه منتظری

کارشناس ارشد انفورماتیک پزشکی، دانشگاه امیرکبیر تهران
زمینه تحقیقاتی:
پست الکترونیکی: 
montazeri@kmu.ac.ir
تلفن تماس: ۳۱۲۱۵۶۷۶-۰۳۴

 

رزومه


 

میترا منتظری

کارشناس ارشد هوش مصنوعی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
زمینه تحقیقاتی:
Pattern Recognition, Image Processing, Machine Vision, Machine Learning, Data Mining, Evolutionary Computation, Medical Image Processing, Bioinformatics, Biological Computation
پست الکترونیکی: mmontazer@kmu.ac.ir
تلفن تماس: ۳۱۳۲۵۴۰۶-۰۳۴


رزومه

 
محمد حسین مهرالحسنی

دکترای مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران 
زمینه تحقیقاتی:
پست الکترونیکی: 
mhmhealth@kmu.ac.ir
تلفن تماس:

 

سید نورالدین نعمت اللهی

دکترای علوم تشریحی
زمینه تحقیقاتی:
پست الکترونیکی:
تلفن تماس:

 

رزومه


لیلا والی

دکترای مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
زمینه تحقیقاتی:
پست الکترونیکی:
 vali۱۳۸۶@gmail.com
تلفن تماس:

 

رزومه