۱۳۹۶ يکشنبه ۲۶ آذر

رضا خواجویی

 

ریاست مرکز

دکترای تخصصی انفورماتیک پزشکی، دانشگاه آمستردام هلند
زمینه تحقیقاتی: انفورماتیک پزشکی، تعامل انسان و کامپیوتر، مهندسی کاربردپذیری، مهندسی عوامل انسانی و سیستم ثبت دستورات پزشکی

پست الکترونیکیr.khajouei@kmu.ac.ir
تلفن تماس: ۳۱۳۲۵۳۹۶-۰۳۴ , ۳۱۳۲۵۴۰۶-۰۳۴

رزومه


     
http://kmu.ac.ir/Images/UserFiles/992/image/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C2.jpg

کامبیز بهاءالدینی

 

معاون آموزشی مرکز


​دکترای پزشکی و دکترای تخصصی انفورماتیک پزشکی، دانشگاه استرالیای غربی، استرالیا
زمینه تحقیقاتیTelemedicine, Telehealth, Clinical Decision Support Systems, Mobile Health
پست الکترونیکیkbahaadini@Kmu.ac.ir
تلفن تماس: ۰۳۴-۳۱۳۲۵۳۲۷
رزومه

http://kmu.ac.ir/Images/UserFiles/992/image/baha.jpg

 لیلا احمدیان

 

معاون پژوهشی مرکز

 

دکترای تخصصی انفورماتیک پزشکی، دانشگاه آمستردام هلند 
زمینه تحقیقاتی: انفورماتیک پزشکی، استانداردهای سیستم های اطلاعات سلامت، طراحی محتوای سیستم های اطلاعات سلامت، سیستم های طبقه بندی و نام گذاری پزشکی

پست الکترونیکی: 
l.ahmadian@kmu.ac.ir
تلفن تماس: ۳۱۳۲۵۳۹۵-۰۳۴ , ۳۱۳۲۵۴۰۶-۰۳۴
رزومه

http://kmu.ac.ir/Images/UserFiles/992/image/ahmadian.jpg