۱۳۹۷ چهارشنبه ۳ بهمن

تقویم مرکز سال 95

 

رخداد

ساعت

تاریخ

کارگاه اکسل پیشرفته

۸:۳۰

06/11/1395

کارگاه آموزش رفرنس نویسی با نرم افزار Mendeley

۸:۳۰

11/11/1395

قطعی شدن مرکز

۸:۳۰

25/07/1395

علمی و پژوهشی شدن مجله مرکز

۸:۳۰

01/10/1395