۱۳۹۷ دوشنبه ۲۸ خرداد

ضمن عرض تبریک به پذیرفته شده کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۹۶-۹۵ بدینوسیله به آگاهی می رساند تاریخ ثبت نام و انتخاب واحد از روز شنبه مورخ ۲۰ شهریور الی یکشنبه ۲۱ شهریورماه سال جاری در محل ابتدای جاده هفت باغ علوی پردیزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان ساختمان آموزش و تحصیلات تکمیلی طبقه دوم واحد تحصیلات تکمیلی به صورت حضوری خواهد بود لازم به ذکر است دانشجویانی که در تاریخ های مذکور به صورت حضوری مراجعه ننمایند به منزله انصراف آنها تلقی خواهد شد و پس از آن از آنها  ثبت نام به عمل نخواهد آمد. ضمناً شروع کلاسها از زمان ثبت نام خواهد بود.


 
عکس سه در چهار ۶ قطعه

اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه ۲ سری

اصل و کپی کارت ملی

اصل و کپی دانشنامه یا مدرکی که نشان دهنده فراغت از تحصیل در مقطع قبلی باشد

اصل و کپی مدرک نشان دهنده وضعیت نظام وظیفه

اصل و کپی آخرین حکم کارگزینی برای پذیرفته شدگان مستخدم سازمانها

موافقت بی قید و شرط بالاترین مقام مسئول اداری جهت ادامه تحصیل در زمان ثبت نام 


ارائه گواهی مبنی بر فراغت از تحصیل تا ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵ برای دانشجویان ترم آخر

ارائه گواهی پایان طرح، ترخیص  یا معاف از طرح جهت افرادی که مشمول طرح اجباری می باشند

نامه ای مبنی بر دو سال سابقه کاربالینی جهت پذیرفته شدگان رشته های پرستاری مراقبتهای ویژه و پرستاری مراقبتهای ویژه نوزادان

پذیرفته شدگان سهمیه رزمندگان نامه از نهاد مربوطه