۱۳۹۷ دوشنبه ۲۸ خرداد

 

بسمه تعالی

ضمن تبریک قبولی پذیرفته شدگان آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 95

 زمان مراجعه حضوری جهت ثبت نام کلیه  پذیرفته شدگان آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته کرمان و سیرجان ورودی مهر و بهمن ماه سال 1395

شنبه95/7/3  لغایت دوشنبه 95/7/5

 

محل ثبت نام : پردیس دانشگاه علوم پزشکی – ابتدای جاده هفت باغ - دانشگاه علوم پزشکی کرمان – اداره کل آموزش

 

مدارک ثبت نامی:

۱-    اصل شناسنامه و یکبرگ فتوکپی از تمام صفحات آن

۲-   شش قطعه عکس تمام رخ ۴*۳ تهیه شده در سال جاری .

۳-  مدرکی که وضعیت نظام وظیفه آنها را با توجه به مقررات وظیفه عمومی مندرج در  دفترچه راهنمای شرکت در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۳۹5 ( دفترچه شماره ۱ ) مشخص کند . ( برای برادران )

۴-   اصل حکم مرخصی سالانه یا موافقت کتبی و بدون قید وشرط سازمان متبوع برای کارمندان دولت.

۵-   اصل مدرک کاردانی ( فوق دیپلم ) و یا گواهی مورد تاییدوزرات علوم ، تحقیقات وفناوری یا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و یا شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی براینکه برحسب ضوابط دوره کاردانی را تا ۳۱/۶/۱۳۹5 به پایان رسانیده و یا تا تاریخ ۳۰/۱۱/۱۳۹5 به پایان خواهد رسانید .

۶-   اصل کارت ملی و دو برگ تصویر پشت و روی آن

۷-  اصل  حکم استخدامی و یا گواهی کارمندان رسمی و یا پیمانی وزارتخانه ها – سازمانها و ارگانهای دولتی

۸-  ارائه اصل گواهینامه انجام خدمات قانونی مقرر( طرح لایحه نیروی انسانی )

9- تأييديه تسويه حساب با صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري