۱۳۹۶ دوشنبه ۷ اسفند

 

بسمه تعالی

ضمن تبریک قبولی پذیرفته شدگان آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 95

 زمان مراجعه حضوری جهت ثبت نام کلیه  پذیرفته شدگان آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته کرمان و سیرجان ورودی مهر و بهمن ماه سال 1395

شنبه95/7/3  لغایت دوشنبه 95/7/5

 

محل ثبت نام : پردیس دانشگاه علوم پزشکی – ابتدای جاده هفت باغ - دانشگاه علوم پزشکی کرمان – اداره کل آموزش

 

مدارک ثبت نامی:

۱-    اصل شناسنامه و یکبرگ فتوکپی از تمام صفحات آن

۲-   شش قطعه عکس تمام رخ ۴*۳ تهیه شده در سال جاری .

۳-  مدرکی که وضعیت نظام وظیفه آنها را با توجه به مقررات وظیفه عمومی مندرج در  دفترچه راهنمای شرکت در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۳۹5 ( دفترچه شماره ۱ ) مشخص کند . ( برای برادران )

۴-   اصل حکم مرخصی سالانه یا موافقت کتبی و بدون قید وشرط سازمان متبوع برای کارمندان دولت.

۵-   اصل مدرک کاردانی ( فوق دیپلم ) و یا گواهی مورد تاییدوزرات علوم ، تحقیقات وفناوری یا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و یا شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی براینکه برحسب ضوابط دوره کاردانی را تا ۳۱/۶/۱۳۹5 به پایان رسانیده و یا تا تاریخ ۳۰/۱۱/۱۳۹5 به پایان خواهد رسانید .

۶-   اصل کارت ملی و دو برگ تصویر پشت و روی آن

۷-  اصل  حکم استخدامی و یا گواهی کارمندان رسمی و یا پیمانی وزارتخانه ها – سازمانها و ارگانهای دولتی

۸-  ارائه اصل گواهینامه انجام خدمات قانونی مقرر( طرح لایحه نیروی انسانی )

9- تأييديه تسويه حساب با صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري