۱۳۹۷ پنج شنبه ۳ خرداد
ضمن تبریک و خیر مقدم  به پذیرفته شدگان چهل وسومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی دندانپزشکی
خواهشمند است جهت انجام امور ثبت نام به نکات ذیل توجه فرمایید.
1-جهت ثبت نام اینترنتی به سایت kmu.ac.ir ( قسمت دانشجویان  و ثبت نام جدیدالورود) از تاریخ 95/7/6 لغایت 95/7/7 مراجعه نمائید.
2-مدارک ذیل را جهت انجام ثبت نام در سایت بالا بارگذاری نمائید:
- عکس سه در چهار 
3-فرم مشخصات و فرم گزینش را  
* از این محل  * دانلود نموده و پس از تکمیل به تحصیلات تکمیلی ارائه نمایید.
4- فرم تعهد محضری را از این محل دانلود نمایید.
با توجه به سهمیه قبولی فرم مربوطه از   فرم تعهد محضری آزاد-مناطق محروم را دانلود نمایید.اصل سند تعهد محضری را جهت ثبت نام قطعی حضورا به تحصیلات تکمیلی ارائه نمایید.ثبت نام قطعی منوط به ارائه اصل این سند از تاریخ6/7/95 لغایت 7/7/95 می باشد.جهت اطلاع از نحوه تنظیم سند با دفتر حقوقی دانشگاه خانم توکلی با شماره تماس 31325972-034 تماس حاصل فرمایید.
5- بعد از انجام ثبت نام اینترنتی و دریافت کد رهگیری با در دست داشتن اصل مدارک جهت دریافت معرفی نامه به گروه،به اداره تحصیلات تکمیلی با آدرس کرمان-نرسیده به میدان هفت باغ علوی –پردیرزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان-جنب بانک رفاه-طبقه دوم از تاریخ 6/7/95 لغایت 7/7/95 مراجعه نمایند.
6-بدیهی است در صورت عدم انجام امور ثبت نام اینترنتی و حضوری منصرف از تحصیل محسوب می گردید.

مدارک ثبت نامی حضوری جهت پذیرفته شدگان:
عکس سه در چهار ۸ قطعه  پشت نويسي شده (نام ونام خانوادگي،رشته)
اصل و کپی صفحات اول و دوم شناسنامه
اصل و کپی کارت ملی
اصل و کپی کارت نظام پزشکی
اصل و کپی پایان طرح عمومی
اصل و کپی تسویه حساب صندوق رفاه عمومی
اصل و کپی کارت پایان خدمت
اصل و کپی پروانه دائم پزشکی
اصل و کپی سند تعهد محضری با توجه به سهمیه قبولی.
-تصویر سند تعهد محضری برای مستخدمین رسمی و پیمانی و بورسیه های ارتش
موافقت نامه محل استخدام جهت پذیرفته شدگان مستخدم سازمانها از سوی بالاترین مقام سازمان مربوطه
حکم استخدامی جهت پذیرفته شدگان مستخدم سایر سازمانها
حکم ماموریت آموزشی یا مرخصی بدون حقوق برای پذیرفته شدگان مستخدم سازمانها
ارائه گواهی مبنی بر فراغت از تحصیل تا 
۳۱ شهریور ماه ۱۳۹5 برای دانشجویان ترم آخر
اصل فرم استفاده گنندگان از سهمیه
ارائه گواهی مبنی بر اتمام طرح نیروی انسانی تا تاریخ 
۳۱ شهریور ماه ۱۳۹5 برای مشمولین طرح نیروی انسانی