۱۳۹۷ پنج شنبه ۳ خرداد

 

با سلام

احتراماً،به استحضار می رساند کارگاه آموزشی مجموعه منابع     Reaxysویژه اعضامحترم هیات علمی ودانشجویان تحصیلاتتکمیلی دانشکده های داروسازی و طب سنتی در تاریخ دوشنبه 3/8/95 از ساعت 11ظهر لغایت 15 عصر در سایت کامپیوتر کتابخانه مرکزی واقع در دانشکده پزشکی برگزار می گردد.

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه

33257667