۱۳۹۷ شنبه ۲ تير

به اطلاع مي رساند با پیگیری های انجام شده در زمینه رفع محدودیتهای دسترسی به پایگاه اطلاعاتی UpToDate، در حال حاضر دسترسی به این پایگاه ارزشمند برای کاربران داخل و خارج از شبکه دانشگاه مجددا برقرار شده است.

روش دسترسی: مراجعه به لینک پایگاه به آدرس کتابخانه الکترونیک و منابع اشتراکی  در وب سایت دانشگاه و وب سایتکتابخانه مرکزی و یا آدرس: 

http://library.kmu.ac.ir/Default5.aspx?Id=5886