۱۳۹۶ جمعه ۳۱ شهريور

به اطلاع مي رساند با پیگیری های انجام شده در زمینه رفع محدودیتهای دسترسی به پایگاه اطلاعاتی UpToDate، در حال حاضر دسترسی به این پایگاه ارزشمند برای کاربران داخل و خارج از شبکه دانشگاه مجددا برقرار شده است.

روش دسترسی: مراجعه به لینک پایگاه به آدرس کتابخانه الکترونیک و منابع اشتراکی  در وب سایت دانشگاه و وب سایتکتابخانه مرکزی و یا آدرس: 

http://library.kmu.ac.ir/Default5.aspx?Id=5886