۱۳۹۸ يکشنبه ۳۰ تير

با سلام و احترام

به اطلاع می رساند "سامانه علم سنجی دانشگاههای علوم پزشکی کشور" در آدرس http://usid.research.ac.ir طراحی و پیاده سازی شده  و برای استفاده عموم در دسترس است. این سامانه در برگیرنده تمامی اطلاعات علم سنجی دانشگاهها شامل تعداد مقالات، تعداد استنادات، تعداد و درصد مقالات بین المللی، مقالات پراستناد، مقالات منتشر شده در مجلات برتر و سایر شاخص های دانشگاهی است. فهرست اسامی دانشگاهها در صفحه اول این سامانه بر اساس شاخص h_index آنها که روزانه استخراج می شود مرتب گردیده است. با انتخاب نام هر دانشگاه، صفحه اختصاصی آن دانشگاه نمایش داده خواهد شد که در برگیرنده سایر اطلاعات شامل نسبت استناد به مقاله، هرم اعضای هیات علمی، فهرست مقالات منتشر شده بر اساس شاخص های Impact factor و CiteScore ، توزیع جغرافیایی همکاری های بین المللی و سایر شاخص ها است. علاوه بر این اعضای هیات علمی و اطلاعات ایشان نیز در صفحه فوق قابل مشاهده است