۱۳۹۸ سه شنبه ۶ اسفند

 

احتراماً به اطلاع می رسد که پذیرش دانشجویPhD فیزیولوژی ورزش در گروه فیزیولوژی و فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی کرمان توسط شورای گسترش وزارتخانه به تصویب رسیده است و در سال تحصیلی 99-98 پذیرش دانشجو خواهد داشت.