۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۲ مرداد

به اطلاع می رساند در راستای تکریم ارباب رجوع ، دفتر بازرسی وزارت بهداشت اقدام به راه اندازی سامانه پیامکی 200019020 جهت پایش متخصصین متعهد خدمت و ضریب کا درمان نموده است.