۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۸ آذر

" قابل توجه  دانشجویان گرامی"

 

"با توجه به اهمیت ارزشیابی در ارتقاء کیفیت آموزش و اهمیت نظرات شما در این فرایند، خواهشمند است از تاریخ 5 الی31 خرداد ماه 97 از طریق وب سایت سما  به نشانی http://edu.kmu.ac.ir مراجعه و اعضای  محترم هیأت علمی دروس خود را  ارزشیابی نمایید.(در صورت عدم مشارکت در ارزشیابی ، امکان  استفاده از سایت سما و همچنین چاپ کارت ورود به جلسه امتحانات پایان ترم امکان پذیر
نمی باشد..)"