۱۳۹۹ دوشنبه ۱۸ فروردين

* جلسه اعضای محترم هیئت علمی دانشکده پزشکی با ارزیابان محترم بیرونی دوره پزشکی عمومی روز یکشنبه 98/7/21 ساعت 13 الی 15 عصر در سالن صبا دانشکده پزشکی برگزار می گردد*

 

 *جلسه دانشجویان و فراگیران دانشکده پزشکی با ارزیابان محترم بیرونی دوره پزشکی عمومی روز دوشنبه 98/7/22 ساعت 13 الی 15 عصر در سالن آمفی تئاتر بیمارستان شهید باهنر برگزار می گردد*