۱۳۹۷ شنبه ۲ تير

قابل توجه کاندیداهای انتخابات سازمان نظام پزشکی کرمان

تاریخ ثبت نام : از 14 لغایت 20 خرداد ماه در معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی.