۱۳۹۷ جمعه ۴ خرداد

 

 

**به استحضار می رساند دوره پسا دکترای پژوهشی جهت تربیت پژوهشگران حرفه ای در مراکز تحقیقاتی ، برگزار می گردد.**

جهت مشاهده دستورالعمل و فرم های مربوط لطفا کلیک نمایید.