۱۳۹۷ دوشنبه ۱ مرداد

احتراما"، به اطلاع می‌رساند‌ با پيگيری‌های انجام شده توسط مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت ، دسترسی آزمایشی به 270 عنوان مجله تخصصی  ناشر SAGE که منبعی ایده آل برای پزشکان ، پرستاران، روانشناسان و پژوهشگران حوزه پزشکی می باشد  تا پایان ماه فوریه 2016 برای دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور برقرار شده است واز طریق آدرس http://online.sagepub.com  ،از طریق  IP آدرس‌ها و سیستم VPN  دانشگاه قابل دسترس می باشد. لازم به ذکر است در پایان دوره دسترسی آزمایشی مذکور، بر اساس میزان استفاده کاربران دانشگاه و نیز دریافت بازخوردهای لازم نسبت به اشتراک مجموعه مذکور تصمیم گیری و اقدام خواهد شد.ضمنا" در صورت هر گونه سوال با کتابخانه مرکزی به شماره 33257667 تماس حاصل فرمایید.