۱۳۹۷ جمعه ۴ خرداد

 به اطلاع پژوهشگران و اعضای محترم هیات علمی محترم می رساند :

دسترسی دانشگاه علوم پزشکی کرمان به پایگاه Ulrich که بانک اطلاعاتی دربرگيرنده اطلاعات بیش از 300،000 عنوان نشریه ادواری، مجلات علمی، پژوهشی و نيز روزنامه‌های جهان است در آدرس http://ulrichsweb.serialssolutions.com برقرار گرديده است. اطلاعات پايگاه مذکور شامل عنوان مجله، ISSN، موضوع مجله، آدرس اينترنتی و پستی مجله، وضعيت و تناوب انتشار، کشور محل انتشار، قيمت و بانک‌های اطلاعاتی نمايه‌کننده مجله مربوطه است. 

 علاوه بر کارکردهای کتابداری، يکی از کارکردهای مهم این پایگاه، انتخاب مجله مناسب برای انتشار مقالات پژوهشگران و اعضای هيات علمی است به نحويکه همکاران می‌توانند در بخش جستجوی پيشرفته،‌ موضوع مقاله موردنظر را وارد کرده و بانک اطلاعاتی نمايه کننده مجله را نيز مشخص نمايند و بدين‌ترتيب فهرست کامل مجلات جهان، نمايه شده در آن بانک و در آن موضوع را دريافت نمايند.

ضمنا فيلم آموزشی اين منبع که توسط همکاران دانشگاه علوم پزشکی مشهد تهية و توليد شده است در آدرس http://www.aparat.com/v/e3t5I قابل مشاهده است.