۱۳۹۷ پنج شنبه ۳ خرداد

قابل توجه کلیه اعضا محترم هیات علمی ، دانشجویان ، محققان، پژوهشگران دانشگاه

با سلام

احتراماً، به استحضار می رساند دسترسی آزمایشی به 22 عنوان مجله گروه انتشاراتی BMJ و مجموعه منابع آموزش و تصمیم سازی بالینی BMJ Best  Practice و مجموعه آموزش مداوم دیداری و شنیداری BMJ Learning  به مدت دو  ماه از تاریخ 15/12/94 لغایت 15/2/95 با همکاری مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی با ناشر BMJ فراهم شده است. جهت استفاده به سایت دانشگاه به آدرس www.kmu.ac.ir ، لینک کتابخانه الکترونیک و منابع اشتراکی

یا سایت اصلی BMJ: http://thebmj.com

یا مجموعه 22 عنوان مجلات BMJ : http://journals.bmj.com

یا مجموعه منابع آموزش و تصمیم سازی بالینی BMJ Best Practice: http://bestpractice.bmj.com

یا مجموعه آموزش مداوم دیداری  و شنیداری BMJ Learning: http://learning .bmj.com  مراجعه فرمایید.

                                                                                                                                کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه

 تلفن 33257667