۱۳۹۷ جمعه ۴ خرداد

به همت مسئولین محترم دانشگاه علوم پزشکی کرمان مخصوصاً معاونت محترم درمان و مسئولین گرامی بیمارستان شفا، بخش نورولوژی۲ با ظرفیت ۶ تخت در سال جدید راه اندازی شد. با توجه به پذیرش بیماران مغز واعصاب از استانهای جنوب شرقی کشور، افزایش این ظرفیت گام بزرگی در خدمت رسانی به بیماران می باشد.