۱۳۹۷ پنج شنبه ۳ خرداد

همزمان با فرارسيدن هفته ي سلامت، شماره ي اول نشريه ي الكترونيك ارمغان سلامت به صاحب امتيازي معاونت بهداشتي (با هدف ارتقاء آگاهي آحاد مختلف جامعه) بارگزاري گرديد.

جهت مشاهده لطفا کلیک نمایید .