۱۳۹۷ شنبه ۲ تير

اخذ  رتبه علمی پژوهشی فصلنامه

 Environmental Health Engineering and Management

استادان فرهیخته، پژوهشگران ارجمند، دانشجویان و علاقه مندان به حیطه و علم بهداشت محیط و محیط زیست

با سلام و احترام

 به استحضار می رساند  به استناد مصوبه یکصد و پانزدهمین جلسه کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور مورخ 25/11/94 فصلنامه لاتین مدیریت و مهندسی بهداشت محیط تحت عنوان  )) (( Environmental Health Engineering and Management وابسته به مرکز تحقیقات مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کرمان موفق به اخذ رتبه علمی پژوهشی گردید.

مجله مذکور با همکاری انجمن علمی بهداشت محیط ایران تاکنون اقدام به چاپ و انتشار شش شماره نموده است و در پایگاه های داخلی و بین المللی Google Scholar, Iranmedex, Magiran, Social Science Research Network (SSRN), Iran Journal, Directory of Open Access Journals (DOAJ), EMRO (WHO)، Civilica و Scientific Indexing Services  نمایه شده است و برای نمایه شدن در سایر پایگاه‌های معتبر بین المللی مانندChemical Abstracts Service, Citefactor, DRJI, J-Gate, Cinahl, EMBASE, Index Copernicus, Ulrich, Electronic Journals library, ISC, Journals Index Net, COPE, ICMJE,  نیز اقدام نموده است که قریبا محقق خواهد شد.

 

زمینه های اصلی مقالات مورد پذیرش به شرح ذیل می باشد:

1.       آلودگی آب و فرایندهای تصفیه آب

2.       جمع آوری ،تصفیه،استفاده مجدد و دفع فاضلاب

3.       مدیریت منابع آب

4.       مدیریت مواد زائد جامد (مواد زائد جامد شهری، زباله های رادیو اکتیو و پزشکی ، زباله های خطرناک ، ... )

5.       آلودگی هوا و کنترل آن

6.       آلودگی خاک و زیست پالائی یا پاکسازی زیستی

7.       حفاظت در برابر اشعه

8.       آلودگی صوتی و کنترل آن

9.       ایمنی و بهداشت مواد غذایی

10.   بیوتکنولوژی در محیط زیست و فناوری نانو

11.   انرژیهای تجدید پذیر و تکنولوژی های جایگزین

12.   اقتصاد در محیط زیست

13.   اکولوژی انسانی

14.   تاثیر زیست محیطی آلاینده

15.   آموزش بهداشت محیط

16.   بهداشت محیط و کیفیت زندگی

17.   بهداشت و ارزیابی ریسک محیط زیست

18.   ارزیابی اثرات زیست محیطی ((EIA

19.   ارزیابی اثرات بهداشتی

20.   مدل سازی در بهداشت محیط

21.   بهداشت ایمنی ، محیط زیست وسیستم مدیریت کیفیت (HSEQ-Ms)

22.   سیستم یکپارچه مدیریت بهداشت

23.   استانداردهای محیط زیست

 

از تمامی اساتید، محققین و پژوهشگران ارجمند در حوزه های مرتبط درخواست می نماید که دست اندر کاران این مجله را در جهت اطلاع رسانی نتیجه پژوهش های علمی و ارتقاء سطح دانش بهداشت محیط با ارسال مقالات ارزشمند خود جهت  چاپ در این مجله یاری فرمایند. ضمنا در سایت مجله به آدرس www.ehemj.com که از طریق آن می توانید مقالات خود را ارسال فرمایید اطلاعات جامع تری قابل دسترسی است.

 

دکتر محمد ملکوتیان

مدیر مسئول و سردبیر مجله علمی پژوهشی مدیریت و مهندسی بهداشت محیط

مرکز تحقیقات مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کرمان

کد پستی:  13555-76169

شماره تماس: 03431325128

ایمیل: ehemj@kmu.ac.ir

وب سایت: http://www.ehemj.com