۱۳۹۷ دوشنبه ۲۵ تير

به استحضار متقاضیان واجد شرایط ارتقاء رتبه خبره وعالی میرساند سامانه ارتقاء رتبه کارکنان به سامانه مهندسی مشاغل به آدرس http://structure.behdasht.gov.ir/webGRD/GRD تغییر کرده است، لذا خواهشمند است درخواستهای مربوطه را در سامانه مذکور ثبت وارسال نموده تا اقدامات بعدی بعمل آید.

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                               مدیریت توسعه و سرمایه انسانی دانشگاه