۱۳۹۸ شنبه ۳۰ شهريور
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ پنج شنبه ۶ تير   

دکتر محسن شهبا

رتبه علمی : استاديا ر

متخصص جراحی  مغزواعصاب

سمتمدير گروه جراحی مغزواعصاب 

آدرس مطب : خيابان امام جمعه-ساختمان پزشکان ايرانيان

                     چهارراه سميه(طهماسب آباد)-کلينيک بعثت1

CV

دکتر بهشاد مفيد

رتبه علمی : استاديا ر

متخصص جراحی مغز و اعصاب

 سمت : مسئول آموزشی  و معاون دستياری گروه جراحی مغزواعصاب

 آدرس مطب : چهارراه سميه(طهماسب آباد)-کلينيک بعثت1

                        ميدان شهيد قرنی-کلينيک بعثت2

دکتر علی ابراهيمی نژاد

رتبه علمی : دانشيا ر

متخصص جراحی مغزو اعصاب

 سمت : عضو هيئت علمی گروه جراحی مغزواعصاب     

 آدرس مطب : خيابان جهاد-کوچه3-ساختمان رازی

دکتر حامد ريحانی

رتبه علمی : دانشيا ر

متخصص جراحی مغز و اعصاب

سمت : عضو هيات علمی گروه جراحی مغزواعصاب 

 آدرس مطب : بلوار جمهوری-ساختمان ميلاد

 

دکتر سعيد کارآموزيان

رتبه علمی : دانشيار

متخصص جراحی  مغزواعصاب

سمت : رئيس بخشهای گروه جراحی مغزواعصاب

 آدرس مطب : پارک نشاط-ساختمان پزشکان آراد