۱۳۹۶ جمعه ۳ آذر
آزمون استخدام پیمانی دانشگاههای علوم پزشکی
۱۳۹۶ پنج شنبه ۲۵ آبان
آزمون استخدام پیمانی دانشگاههای علوم پزشکی
آزمون استخدام پیمانی دانشگاههای علوم پزشکی
اطلاعیه مرکز زبان دانشگاه
۱۳۹۶ يکشنبه ۷ آبان
اطلاعیه مرکز زبان دانشگاه
اطلاعیه مرکز زبان دانشگاه
دسترسی آزمایشی به مجموعه مقالات دندانپزشکی EBSCO
۱۳۹۶ سه شنبه ۹ آبان
دسترسی آزمایشی به مجموعه مقالات دندانپزشکی EBSCO
دسترسی آزمایشی به مجموعه مقالات دندانپزشکی EBSCO
دسترسی آزمایشی مجموعه Pathway Studio
۱۳۹۶ سه شنبه ۹ آبان
دسترسی آزمایشی مجموعه Pathway Studio
دسترسی آزمایشی مجموعه Pathway Studio
دستورالعمل نحوه ثبت ماموریت روزانه کارکنان
۱۳۹۶ چهارشنبه ۳ آبان
دستورالعمل نحوه ثبت ماموریت روزانه کارکنان
دستورالعمل نحوه ثبت ماموریت روزانه کارکنان
شیوه‌نامه جذب داوطلبین پسادکترا در دانشگاه علوم پزشکی کرمان
۱۳۹۶ شنبه ۱۱ شهريور
شیوه‌نامه جذب داوطلبین پسادکترا در دانشگاه علوم پزشکی کرمان
شیوه‌نامه جذب داوطلبین پسادکترا در دانشگاه علوم پزشکی کرمان
راه اندازی IPv6 در شبکه دانشگاه علوم پزشکی کرمان
۱۳۹۶ شنبه ۲۱ مرداد
راه اندازی IPv6 در شبکه دانشگاه علوم پزشکی کرمان
راه اندازی IPv6 در شبکه دانشگاه علوم پزشکی کرمان
ارائه خدمات مرکز ماساژ به تن (ویژه بانوان دانشگاه)
۱۳۹۶ سه شنبه ۲۰ تير
ارائه خدمات مرکز ماساژ به تن
ارائه خدمات مرکز ماساژ به تن (ویژه بانوان دانشگاه)
انتصاب دکتر علی اکبر حقدوست به عنوان معاون برنامه ریزی، راهبردی و هماهنگی وزارت بهداشت
۱۳۹۶ چهارشنبه ۱ شهريور
انتصاب دکتر علی اکبر حقدوست به عنوان معاون برنامه ریزی، راهبردی و هماهنگی وزارت بهداشت
انتصاب دکتر علی اکبر حقدوست به عنوان معاون برنامه ریزی، راهبردی و هماهنگی وزارت بهداشت
سومین همایش ملی و کارگاههای تخصصی علوم و فناوری نانو - یکم و دوم شهریورماه 96
۱۳۹۶ يکشنبه ۱۸ تير
سومین همایش ملی و کارگاههای تخصصی علوم و فناوری نانو - یکم و دوم شهریورماه 96
سومین همایش ملی و کارگاههای تخصصی علوم و فناوری نانو - یکم و دوم شهریورماه 96