۱۴۰۰ يکشنبه ۲۳ خرداد

اطلاعيه تمدید مهلت ثبت نام
۱۴۰۰ سه شنبه ۱۱ خرداد
آزمون دوره های تکميلی تخصصی (فلوشيپ)
اطلاعيه تمدید مهلت ثبت نام
اعلام فهرست واجدین شرایط شرکت در مصاحبه تخصصی
۱۴۰۰ سه شنبه ۴ خرداد
رشته شغلی کارشناس تریاژ تلفنی آزمون استخدامی 99/11/24
اعلام فهرست واجدین شرایط  شرکت در مصاحبه تخصصی
اعلام فهرست واجدین شرایط رشته شغلی فوریتهای پزشکی
۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت
جهت شرکت در مصاحبه تخصصی
اعلام فهرست واجدین شرایط رشته شغلی فوریتهای پزشکی
اطلاعیه مهم
۱۴۰۰ دوشنبه ۲۳ فروردين
تمدید مهلت ثبت نام آزمون فلوشیپ به ویرایش
اطلاعیه مهم
اطلاعیه مهم
۱۴۰۰ شنبه ۱۴ فروردين
قابل توجه داوطلبین محترم رشته شغلی فوریت های پزشکی
اطلاعیه مهم
تعویق زمان برگزاری آزمون
۱۳۹۹ سه شنبه ۲۶ اسفند
دستیار دوره های تکمیلی تخصصی ( فلوشیپ )
تعویق زمان برگزاری آزمون
قرائت روزانه مناجات شعبانیه
۱۳۹۹ دوشنبه ۱۸ اسفند
با حضور کارشناس مذهبی دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه
قرائت روزانه مناجات شعبانیه
اطلاعیه وزارت بهداشت
۱۳۹۹ يکشنبه ۱۷ اسفند
ثبت نام آزمون پذیرش در دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ)
اطلاعیه وزارت بهداشت
فراهم شدن امکان ثبت تجارت ، دانش و مهارت در سامانه مدیریت دانش
۱۳۹۹ يکشنبه ۱۰ اسفند
تاکید رئیس محترم دانشگاه بر مشارکت فعالانه کارکنان
فراهم شدن امکان ثبت تجارت ، دانش و مهارت در سامانه مدیریت دانش
جشنواره ادبی هنری پویش در آغوش خدا
۱۳۹۹ يکشنبه ۲۶ بهمن
ترک حداقل یک گناه
جشنواره ادبی هنری پویش در آغوش خدا