۱۳۹۶ جمعه ۳۱ شهريور
قابل توجه دانشجویان جدیدالورود رشته دندانپزشکی
۱۳۹۶ سه شنبه ۲۸ شهريور
قابل توجه دانشجویان جدیدالورود رشته دندانپزشکی
قابل توجه دانشجویان جدیدالورود رشته دندانپزشکی
اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان دوره های دکتری تخصصی (Ph.D)
۱۳۹۶ سه شنبه ۲۸ شهريور
اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان دوره های دکتری تخصصی (Ph.D)
اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان دوره های دکتری تخصصی (Ph.D)
اطلاعیه تکمیلی ثبت نام پذیرفته شدگان نهایی آزمون سراسری
۱۳۹۶ شنبه ۲۵ شهريور
اطلاعیه تکمیلی ثبت نام پذیرفته شدگان نهایی آزمون سراسری
اطلاعیه تکمیلی ثبت نام پذیرفته شدگان نهایی آزمون سراسری
با حکم وزیر بهداشت ،دکتر حمیدرضا رشیدی نژاد سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کرمان شد.
۱۳۹۶ سه شنبه ۲۱ شهريور
با حکم وزیر بهداشت ،دکتر حمیدرضا رشیدی نژاد سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کرمان شد.
با حکم وزیر بهداشت ،دکتر حمیدرضا رشیدی نژاد سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کرمان  شد.
عدم دسترسی موقت به پایگاه اطلاعاتی Up To Date
۱۳۹۶ يکشنبه ۱۲ شهريور
عدم دسترسی موقت به پایگاه اطلاعاتی Up To Date
عدم دسترسی موقت به پایگاه اطلاعاتی Up To Date
شیوه‌نامه جذب داوطلبین پسادکترا در دانشگاه علوم پزشکی کرمان
۱۳۹۶ شنبه ۱۱ شهريور
شیوه‌نامه جذب داوطلبین پسادکترا در دانشگاه علوم پزشکی کرمان
شیوه‌نامه جذب داوطلبین پسادکترا در دانشگاه علوم پزشکی کرمان
انتصاب دکتر علی اکبر حقدوست به عنوان معاون برنامه ریزی، راهبردی و هماهنگی وزارت بهداشت
۱۳۹۶ چهارشنبه ۱ شهريور
انتصاب دکتر علی اکبر حقدوست به عنوان معاون برنامه ریزی، راهبردی و هماهنگی وزارت بهداشت
انتصاب دکتر علی اکبر حقدوست به عنوان معاون برنامه ریزی، راهبردی و هماهنگی وزارت بهداشت
اعلام زمان مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون کتبی دبیرستان بهیاری بافت
۱۳۹۶ سه شنبه ۲۴ مرداد
اعلام زمان مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون کتبی دبیرستان بهیاری بافت
اعلام زمان مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون کتبی دبیرستان بهیاری بافت
راه اندازی IPv6 در شبکه دانشگاه علوم پزشکی کرمان
۱۳۹۶ شنبه ۲۱ مرداد
راه اندازی IPv6 در شبکه دانشگاه علوم پزشکی کرمان
راه اندازی IPv6 در شبکه دانشگاه علوم پزشکی کرمان
اعلام اسامی پذیرفته شدگان آزمون هنرستان بهیاری بافت
۱۳۹۶ چهارشنبه ۱۸ مرداد
اعلام اسامی پذیرفته شدگان آزمون هنرستان بهیاری بافت
اعلام اسامی پذیرفته شدگان آزمون هنرستان بهیاری بافت