۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۳ فروردين

سامانه نماگر covod-19
۱۳۹۹ دوشنبه ۱۱ فروردين
دسترسی به آخرین یافته های علمی در مورد کرونا ویروس
سامانه نماگر covod-19
قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون استخدام پیمانی مورخ 98/8/30
۱۳۹۹ شنبه ۹ فروردين
نحوه ارسال مدارک و تکمیل فرم اطلاعات فردی
قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون استخدام پیمانی مورخ 98/8/30
اطلاعیه مهم
۱۳۹۸ دوشنبه ۲۶ اسفند
نتایج آزمون استخدام پیمانی
اطلاعیه مهم
اطلاعیه کتابخانه مرکزی
۱۳۹۸ شنبه ۲۴ اسفند
تمدید خودکار مدت امانت کتابها
اطلاعیه کتابخانه مرکزی
برگزاری کارگاه مجازی
۱۳۹۸ دوشنبه ۱۹ اسفند
آشنایی با مبانی هک و امنیت به زبان ساده
برگزاری کارگاه مجازی
قابل توجه اعضاء محترم هیات علمی
۱۳۹۸ شنبه ۱۷ اسفند
نحوه آدرس دهی استاندارد مقالات
قابل توجه اعضاء محترم هیات علمی
اطلاعیه
۱۳۹۸ شنبه ۱۷ اسفند
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه
اطلاعیه
قابل توجه ارباب رجوع محترم
۱۳۹۸ چهارشنبه ۱۴ اسفند
فرم درخواست های الکترونیک
قابل توجه ارباب رجوع محترم
وب سایت اطلاع رسانی
۱۳۹۸ چهارشنبه ۱۴ اسفند
آنچه که باید در مورد کرونا ویروس بدانیم
وب سایت اطلاع رسانی
آخرین اطلاعیه ها و بخش نامه ها
۱۳۹۸ چهارشنبه ۱۴ اسفند
ستاد کشوری کنترل و مراقبت کووید-19(ویژه مراکز درمانی)
آخرین اطلاعیه ها و بخش نامه ها