۱۳۹۹ دوشنبه ۱۳ مرداد

ثبت نام درخواست روپوش
۱۳۹۷ يکشنبه ۲۹ مهر
طرح یکسان سازی روپوش پزشکی
ثبت نام درخواست روپوش
اطلاعیه خدمات رفاهی
۱۳۹۷ جمعه ۲۷ مهر
عقد قرارداد دانشگاه با مرکز به تن
اطلاعیه خدمات رفاهی
اطلاعیه کتابخانه مرکزی دانشگاه
۱۳۹۷ جمعه ۲۷ مهر
دسترسی مجدد به پایگاه اطلاعات بالیتی UptoDate
اطلاعیه کتابخانه مرکزی دانشگاه
اطلاعیه بکارگیری نیروی شرکتی
۱۳۹۷ پنج شنبه ۱۹ مهر
معاونت تحقیقات
اطلاعیه بکارگیری نیروی شرکتی
فراخوان
۱۳۹۷ شنبه ۱۴ مهر
بیست و هفتمین جشنواره دانشجوی نمونه
فراخوان
برگزاری نمایشگاه کتب خریداری شده از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
۱۳۹۷ پنج شنبه ۱۲ مهر
کتابخانه مرکزی دانشگاه
برگزاری نمایشگاه کتب خریداری شده از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
قابل توجه متقاضیان شرکت در آزمون استخدام قراردادی
۱۳۹۷ دوشنبه ۹ مهر
تغییر تاریخ برگزاری آزمون
قابل توجه متقاضیان شرکت در آزمون استخدام قراردادی
اطلاعیه استخدام قراردادی
۱۳۹۷ چهارشنبه ۴ مهر
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
اطلاعیه استخدام قراردادی
قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 97
۱۳۹۷ دوشنبه ۱۹ شهريور
اعلام زمان مراجعه حضوری و ثبت نام
قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 97
اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان
۱۳۹۷ چهارشنبه ۷ شهريور
دستیاری تخصصی بالینی سال 97
اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان