۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۹ خرداد

قابل توجه کاندیداهای انتخابات نظام پزشکی
۱۳۹۶ شنبه ۳۰ ارديبهشت
قابل توجه کاندیداهای انتخابات نظام پزشکی
قابل توجه کاندیداهای انتخابات نظام پزشکی
اطلاعیه مهم برگزاری مصاحبه فوریتهای پزشکی
۱۳۹۵ چهارشنبه ۴ اسفند
اطلاعیه مهم برگزاری مصاحبه فوریتهای پزشکی
اطلاعیه مهم برگزاری مصاحبه فوریتهای پزشکی
تقویم آموزشی نیمسال دوم 96-95
۱۳۹۵ سه شنبه ۵ بهمن
تقویم آموزشی نیمسال دوم 96-95
تقویم آموزشی نیمسال دوم 96-95
ارزشیابی اعضاء هیات علمی
۱۳۹۵ يکشنبه ۵ دي
ارزشیابی اعضاء هیات علمی
ارزشیابی اعضاء هیات علمی
کارگاه آموزشی مجموعه منابع Reaxys
۱۳۹۵ دوشنبه ۲۶ مهر
کارگاه آموزشی مجموعه منابع Reaxys
کارگاه آموزشی مجموعه منابع Reaxys
برگزاری کارگاه تحلیل استنادی در علم سنجی
۱۳۹۵ دوشنبه ۲۶ مهر
برگزاری کارگاه تحلیل استنادی در علم سنجی
برگزاری کارگاه تحلیل استنادی در علم سنجی
ارزیابی سلامت دانشجویان جدیدالورود
۱۳۹۵ چهارشنبه ۷ مهر
ارزیابی سلامت دانشجویان جدیدالورود
ارزیابی سلامت دانشجویان جدیدالورود
اطلاعیه ثبت نام دستیاران دندانپزشکی جدید الورود
۱۳۹۵ سه شنبه ۶ مهر
اطلاعیه ثبت نام دستیاران دندانپزشکی جدید الورود
اطلاعیه ثبت نام دستیاران دندانپزشکی جدید الورود
اطلاعیه ثبت نام دانشجویان جدیدالورود
۱۳۹۵ چهارشنبه ۳۱ شهريور
اطلاعیه ثبت نام دانشجویان جدیدالورود
اطلاعیه ثبت نام دانشجویان جدیدالورود
اطلاعیه ثبت نام دستیاران جدید الورود
۱۳۹۵ دوشنبه ۲۹ شهريور
اطلاعیه ثبت نام دستیاران جدید الورود
اطلاعیه ثبت نام دستیاران جدید الورود