۱۴۰۰ پنج شنبه ۲۷ خرداد

اطلاعیه کتابخانه مرکزی
۱۳۹۹ سه شنبه ۳ تير
نحوه دسترسی به متن کامل کتابهای الکترونیکی کتابخانه مجازی
اطلاعیه کتابخانه مرکزی
برگزاری آزمون بررسی توانایی های عمومی
۱۳۹۹ سه شنبه ۲۷ خرداد
برای فراخوان شانزدهم جذب هیات علمی
برگزاری آزمون بررسی توانایی های عمومی
ورود به سامانه آزمون مجازی
۱۳۹۹ يکشنبه ۲۵ خرداد
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
ورود به سامانه آزمون مجازی
اطلاعیه
۱۳۹۹ پنج شنبه ۲۲ خرداد
سرفصل دروس اختصاصی آزمون پذیرش بهورز
اطلاعیه
اطلاعیه کتابخانه مرکزی دانشگاه
۱۳۹۹ شنبه ۱۰ خرداد
دسترسی به منابع اطلاعاتی EBSCO
اطلاعیه کتابخانه مرکزی دانشگاه
آگهی پذیرش و استخدام بهورز
۱۳۹۹ جمعه ۹ خرداد
به صورت قراردادی و پیمانی
آگهی پذیرش و استخدام بهورز
اطلاعیه کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه
۱۳۹۹ جمعه ۲ خرداد
دسترسی مستقيم به نسخه جديد PubMed
اطلاعیه کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه
مصاحبه تخصصی خرید خدمت
۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۴ ارديبهشت
بخش کرونا مرکز آموزشی درمانی افضلی پور
مصاحبه تخصصی خرید خدمت
ثبت نام آزمون خرید خدمت
۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۸ ارديبهشت
بخش کرونا
ثبت نام آزمون خرید خدمت
ایندکس مجله مرکز تحقیقات مهندسی بهداشت محیط دانشگاه
۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۷ ارديبهشت
پایگاه استنادی Scopus
ایندکس مجله مرکز تحقیقات مهندسی بهداشت محیط دانشگاه