۱۴۰۰ جمعه ۲۴ ارديبهشت

اطلاعیه کتابخانه مرکزی
۱۳۹۸ شنبه ۲۶ بهمن
نمایشگاه کتب الکترونیک
اطلاعیه کتابخانه مرکزی
اطلاعیه کتابخانه مرکزی
۱۳۹۸ دوشنبه ۲۱ بهمن
امکان دانلود رایگان منابع اطلاعاتی RICeST
اطلاعیه کتابخانه مرکزی
اعلام اسامی واجدین شرکت در مصاحبه تخصصی
۱۳۹۸ دوشنبه ۱۴ بهمن
آزمون استخدامی 98/8/30
اعلام اسامی واجدین شرکت در مصاحبه تخصصی
دعوت به همکاری
۱۳۹۸ شنبه ۱۲ بهمن
مرکز تحقیقات دین پژوهی و طب
دعوت به همکاری
برگزاری کارگاه آموزشی
۱۳۹۸ سه شنبه ۸ بهمن
یکسان سازی مستندات گزارش های پایش کتابخانه
برگزاری کارگاه آموزشی
اطلاعیه
۱۳۹۸ سه شنبه ۸ بهمن
مصاحبه تخصصی رشته شغلی فوریتهای پزشکی
اطلاعیه
اطلاعیه
۱۳۹۸ سه شنبه ۸ بهمن
مصاحبه تخصصی رشته شغلی مددکاری
اطلاعیه
اطلاعیه کتابخانه مرکزی دانشگاه
۱۳۹۸ سه شنبه ۱ بهمن
فهرست مجلات خارج شده دانشگاههای علوم پزشکی کشور از بانک های اطلاعاتی Pubmed , Scopus
اطلاعیه کتابخانه مرکزی دانشگاه
برگزاری کارگاه آموزشی
۱۳۹۸ دوشنبه ۲۳ دي
شناخت سرقت علمی و راهکارهای پیشگیری از آن
برگزاری کارگاه آموزشی
قابل توجه شرکت کنندگان در آزمون استخدامی
۱۳۹۸ يکشنبه ۲۲ دي
مورخ 98/8/30 دانشگاه علوم پزشکی کرمان
قابل توجه شرکت کنندگان در آزمون استخدامی