۱۳۹۸ سه شنبه ۲۹ مرداد

تمدید ثبت نام جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت تا پانزدهم اردیبهشت ماه 97
۱۳۹۶ دوشنبه ۳۰ بهمن
ویژه اساتید ، دانشجویان و کارمندان
تمدید ثبت نام جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت تا پانزدهم اردیبهشت ماه 97
فراخوان
۱۳۹۶ دوشنبه ۳۰ بهمن
جذب دانشجوی دکترای پژوهشی
فراخوان
اطلاعیه پذیرفته شدگان نهایی رشته های کاردانی
۱۳۹۶ چهارشنبه ۱۸ بهمن
بهداشت خانواده و مبارزه با بیماریها
اطلاعیه پذیرفته شدگان نهایی رشته های کاردانی
اطلاعیه
۱۳۹۶ يکشنبه ۸ بهمن
ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻇﺮﻓﻴﺖ آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮي 96 در رﺷﺘﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﭘﺮدﻳﺲ
اطلاعیه
قابل توجه مراجعین محترم کتابخانه مرکزی
۱۳۹۶ چهارشنبه ۴ بهمن
تعطیلی شیفت عصر کتابخانه در دو هفته آینده
قابل توجه مراجعین محترم کتابخانه مرکزی
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمان برگزار می نماید
۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۰ دي
مدرسه زمستانه با محوریت مباحث پژوهشی
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمان برگزار می نماید
آگهی پذیرش بهورز
۱۳۹۶ دوشنبه ۱۸ دي
استخدام قراردادی از طریق برگزاری امتحان عمومی و تخصصی ، مصاحبه و گزینش
آگهی پذیرش بهورز
اطلاعیه پذیرش دستیار دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 97-96
۱۳۹۶ دوشنبه ۱۱ دي
پذیرش دومین دوره دستیار فلوشیپ در رشته های درماتولوژی کودکان و درماتوپاتولوژی
اطلاعیه پذیرش دستیار دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 97-96
کارگاه آموزشی دوره مقدماتی مرور کاکرین
۱۳۹۶ دوشنبه ۴ دي
قابل توجه محققان ، دانشجویان و متخصصان رشته های علوم پزشکی ، دندانپزشکی، داروسازی و رشته های بالینی
کارگاه آموزشی دوره مقدماتی مرور کاکرین
اطلاعیه دوره آموزشی رایگان آنلاین با هماهنگی ناشر BMJ
۱۳۹۶ دوشنبه ۴ دي
امکان استفاده از دوره آموزشی رایگان آنلاین ناشر مذکور با عنوان Research to Punlication
اطلاعیه دوره آموزشی رایگان آنلاین با هماهنگی ناشر BMJ