۱۳۹۸ دوشنبه ۲۵ شهريور

لیست کارگاههای برگزار شده مرکز تحقیقات پرستاری در سال 96

 

 

 

عنوان کارگاه

 

نام مدرس تاریخ برگزاری

میزان ساعت

 

آئین نگارش متون علمی

 

خانم دکتر فاطمه کهن 96/2/13

 

 2 ساعت

 

مراقبت های دوران بارداری از دیدگاه طب سنتی

 

خانم دکتر هاله تاج الدینی 96/3/31

 

 2 ساعت

مراقبت های تسکینی و پیشگیری از سرطان خانم دکتر ایرانمنش

 96/7/25 و 

96/7/26

 

 4 ساعت

 

آئین نگارش پایان نامه

 

خانم دکتر تیرگری 96/8/22

 

 2 ساعت

گرندد تئوری 2015

خانم دکتر فرخ زادیان و

خانم دکتر منگلیان

96/9/28 

 

 4 ساعت

 

End Note

 

آقای هادی خوشاب 96/9/28

 

 2 ساعت

 

SPSS

 

خانم فریده رزبان 96/10/2

 

 2 ساعت

چگونه می توان یک اندیشمند پرستاری شد آقای دکتر چراغی 96/10/6

 

 2 ساعت

 

آموزش بالینی

 

خانم دکتر سبزواری و

خانم دکتر نوحی

96/11/3

 

 4 ساعت

 

ارزشیابی بالینی

 

خانم دکتر سبزواری و 

خانم دکتر نوحی

96/11/4

 4 ساعت

 

 

لیست کارگاههای برگزارشده مرکز تحقیقات پرستاری در سال 97

 

 

عنوان کارگاه

 

نام مدرس تاریخ برگزاری

میزان ساعت

اتوماسیون اداری

 

سرکار خانم عرب فریدی 22 و 23 خردادماه 6 ساعت

 

متاآنالیز

 

خانم دکتر مقدمه میرزایی 12 تیرماه

 4 ساعت

 

نگارش علمی به زبان انگلیسی

 

سرکار خانم برجسته

24 تیرماه

6 ساعت

 

نحوه ارتقاء H-index

 

آقای دکتر موسوی 25 مهرماه 4 ساعت

 

ارزیابی سلامت جنین

 

خانم دکتر شاه رحمانی 29 آبان ماه 4 ساعت

 

تکنیک روان درمانی

 

خانم دکتر احمدی

28 آذرماه

4 ساعت

 

سرچ پیشرفته

 

خانم دکتر خشنود 3 دیماه 4 ساعت

 

پزشکی مبتنی بر آگاهی

 

خانم دکتر ایرانمنش 18 دیماه 4 ساعت

 

طراحی و استاندارد سازی بالینی

 

خانم دکتر بهرام نژاد 13 و 14 بهمن ماه 12 ساعت

 

ارسال مقالات به مجلات داخلی و خارجی

 

 خانم دکتر خشنود 6  اسفندماه 4 ساعت

 

لیست کارگاههای برگزار شده مرکز تحقیقات پرستاری در سال 98

 

 

عنوان کارگاه

 

نام مدرس تاریخ برگزاری

میزان ساعت

 

نرم افزار مندلی

 

آقای پیمان پرنده افشار 16 اردیبهشت 2ساعت

 

روش تدریس

 

خانم دکتر سکینه سبزواری 23 اردیبهشت

 4 ساعت

 

نرم افزار MAXQDA

 

آقای دکتر سید باقری 15 تیرماه 6 ساعت

 

سیاستگذاری مبتنی بر شواهد

 

آقای دکتر یزدی شهریورماه  ساعت

 

نرم افزار آذرخش

 
خانم علیرمضانی مهرماه  ساعت

 

مهارت مقاله نویسی انگلیسی

 

خانم برجسته آبان ماه 6 ساعت

 

نگارش پایان نامه

 

خانم غنچه پور آذرماه  ساعت