۱۳۹۸ چهارشنبه ۵ تير
کرمان- بلوار کوثر- روبروی خیابان بحرالعلوم- مرکز تحقیقات بیماریهای مغز و اعصاب
 ۳۲۱۲۴۷۲۷- ۰۳۴

kmu.nrc@gmail.com  

  kmu_nrc@yahoo.com  

kmu_nrc@kmu.ac.ir

  nrc.kmu.ac.ir