۱۳۹۸ يکشنبه ۲۷ مرداد
 
 
 
نام کارگاه/کنگره زمان برگزاری  نام مدرسین  محل برگزاری
پزشکی مبتنی بر شواهد (مقدماتی) بهمن ماه 1390، دو روزه دکتر نرگس خانجانی، دکتر کامبیز بهاءالدینی، دکتر نصیریان، دکتر علی اصغر عربی سالن آموزش مرکز آموزشی درمانی شفا با همکاری مرکز مطالعات و توسعه آموزش پژشکی (EDC)
دمانس: تشخیص و درمان خرداد ماه 1392، یک روزه دکتر کاوه شفیعی،خانم معصومه صالحی،دکتر فاطمه خمسه، دکتر غلامرضا حاجتی،  مرکز تحقیقات بیماری های مغز و اعصاب با همکاری انجمن آلزایمر ایران و شرکت نوارتیس 
اولین گردهمایی بین المللی چالش های نورولوژی بالینی  30بهمن لغایت 2 اسفند 1392، کنگره 3 روزه

برنامه کنگره

کتابچه خلاصه مقالات

هتل پارس کرمان
اولین مدرسه زمستانی منطقه ای مایولوژی 29 دی لغایت 2 بهمن ماه 1394، 4 روزه برنامه کارگاه هتل پارس کرمان با همکاری مدرسه تابستانی مایولوژی فرانسه، انجمن متخصصین مغز  اعصاب ایران، شرکت
Ultragenyx Pharmaceutical، شرکت داروئی روژین دارو و سیناژن 
برنامه بازآموزی تازه های بالینی بیماری های مغز و اعصاب: سکته های مغزی 23 فروردین 1397، یک روزه دکتر اکبر حمزه ای مقدم، دکتر محمدعلی شفا، دکتر بنت الهدا ضیاءالدنی، دکتر فرهاد ایرانمنش و دکتر سعید کارآموزیان  کرمان، بعد از چهار راه فرهنگیان- سالن آموزش مداوم  دانشگاه علوم پزشکی کرمان
برنامه بازآموزی تازه های بالینی بیماری های مغز و اعصاب: سردرد 6 اردیبهشت 1397، یک روزه دکتر بهناز صدیقی، دکتر اکبر حمزه ای مقدم، دکتر پریسا دیوسالار، دکتر کاوه شفیعی، دکتر هدا کمالی، دکتر محمدعلی شفا کرمان، بعد از چهار راه فرهنگیان- سالن آموزش مداوم  دانشگاه علوم پزشکی کرمان
برنامه بازآموزی تازه های بالینی بیماری های مغز و اعصاب: صرع 20 اردیبهشت 1397، یک روزه دکتر حسینعلی ابراهیمی، دکتر حبیبه نژاد بیگلری، دکتر رستم سیف الدینی، دکتر بهناز صدیقی، دکترمریم عابدینی، دکتر محسن شهبا کرمان، بعد از چهار راه فرهنگیان- سالن آموزش مداوم  دانشگاه علوم پزشکی کرمان
برنامه بازآموزی تازه های بالینی بیماری های مغز و اعصاب: سرگیجه 31 خرداد 1397، یک روزه دکتر فرهاد ایرانمنش، دکتر اکبر حمزه ای مقدم، دکتر رستم سیف الدینی، دکتر حمیده ارون، دکتر کرامت مظفری نیا  کرمان، بعد از چهار راه فرهنگیان- سالن آموزش مداوم  دانشگاه علوم پزشکی کرمان
برنامه بازآموزی تازه های بالینی بیماری های مغز و اعصاب: فرسودگی مغز 14 تیر 1397، یک روزه دکتر حسینعلی ابراهیمی، دکتر رستم سیف الدینی، دکتر کاوه شفیعی، دکتر محسن گرکانی، دکتر هدا کمالی، دکتر محمدعلی شفا کرمان، بعد از چهار راه فرهنگیان- سالن آموزش مداوم  دانشگاه علوم پزشکی کرمان
برنامه بازآموزی تازه های بالینی بیماری های مغز و اعصاب: مولتیپل اسکلروزیس (MS) 21 تیر 1397، یک روزه دکتر حسینعلی ابراهیمی، دکتر بهناز صدیقی، دکتر رستم سیف الدینی، دکتر کاوه شفیعی، دکتر شهرزاد مظهری کرمان، بعد از چهار راه فرهنگیان- سالن آموزش مداوم  دانشگاه علوم پزشکی کرمان
برنامه بازآموزی اتیسم 29 فروردین 1398، یک روزه دکتر علیرضا اسدی، دکتر علیرضا غفاری نژاد، دکتر رستم سیف الدینی، دکتر حسینعلی ابراهیمی، دکتر جهانبخش، دکتر شمس پور

ساختمان اتیسم واقع در ضلع شرقی میدان هفت باغ- جنب بازار روز- ساختمان دوم