۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۹ خرداد

 

 

شماره طرح عنوان طرح مجری (ان) همکار (ان)
97/1 مقایسه واکنش پذیری عروق مغزی و ضخامت اینتیما مدیای شریان کاروتید در افراد معتاد به تریاک و گروه کنترل  دکتر اکبر حمزه ای مقدم دکتر فرهاد ایرانمنش، دکتر علی عرب پور، دکتر فروغ محمدی 
97/2 بررسی ویژگی­های روانسنجی مقیاس تجارب تجزیه­ای DES-II دکتر علیرضا غفاری نژاد دکترفرزانه رعائی، دکتر نیلوفر ستاری
97/3

بررسي اثر مواجهه مزمن با گرد و غبار آرد بر شاخص های ريوی كارگران كارخانجات آرد شهر كرمان؛ 1397

دکتر نرگس خانجانی،مجید باقری   
97/4

بررسی عوامل مرتبط با اختلالات و ناهنجاری های مادرزادی درشهرستان درمیان  استان خراسان جنوبیبررسی عوامل مرتبط با اختلالات و ناهنجاری های مادرزادی درشهرستان درمیان  استان خراسان جنوبی

دکتر نرگس خانجانی محمداسماعیل مسینائی نژاد
97/5 مقایسه بروز سالیانه عفونت های تنفسی فوقانی در بیماران مبتلا به بیماری ملتیپل اسکلروزیس بر اساس نوع درمان  تغییر دهنده سیستم ایمنی (Disease modifying therapy) دکتر کاوه شفیعی دکتر حسینعلی ابراهیمی، دکتر مهرداد فرخ نیا، شیما محمدی