۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۸ شهريور

                                     

برنامه کلینیک افضلی پور - نوبت صبح                                                                                                                                                 

ایام هفته   درمانگاه جنرال درمانگاه پریناتال درمانگاه نازایی درمانگاه کولپوسکوپی درمانگاه لاپاراسکوپی درمانگاه پلویک فلور
شنبه دکتر ترابی   دکترحبیب زاده دکتر هنرور    
یکشنبه دکتر نادری   دکتر سعید   دکتر منصوری  
دوشنبه دکتر حسینی

یک هفته دکتر دلیلی

یک هفته دکتر میرزائی

-      
سه شنبه دکترترابی   دکتر حبیب زاده دکتر فقیه    
چهارشنبه دکتر فقیه   دکتر حسینی     دکتر صحبتی

                                                                                                         

                      برنامه کلینیک افضلی پور - نوبت عصر                                                                 

        

ایام هفته   درمانگاه جنرال
شنبه دکترصحبتی
یکشنبه دکتر هنرور
دوشنبه دکترترابی
سه شنبه دکترهنرور
چهارشنبه دکتر امیری