۱۳۹۸ شنبه ۴ خرداد

دکتر بهجت کلانتری خاندانی

رتبه علمی : استادیار

فوق تخصص خون وآنکولوژی

سمت : مدیر گروه

دکتر وحید معاضد

رتبه علمی:  استادیار

فوق تخصص  خون وآنکولوژی

سمت معاون آموزشی

دکتر علی نعمتی

رتبه علمی :  استادیار 

فوق تخصص  خون وآنکولوژی

سمت :  معاون پژوهشی

دکتر سید محمد ابراهیم پور حسینی

رتبه علمی : استادیار 

فوق تخصص  خون وآنکولوژی

سمت:عضو هیات علمی گروه