۱۳۹۷ يکشنبه ۲۸ بهمن

مانور اپیدمی بیماری وبا در شهرستان ارزوئیه برگزار شد
مانور اپیدمی بیماری وبا، ششم آبان ماه در روستای اسلام آباد تخت خواجه از توابع شهرستان ارزوئیه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان ارزوئیه، این مانور با همکاری شبکه بهداشت و درمان و اورژانس پیش بیمارستانی برگزار گردید.

در این مانور، تیم بهداشت محیط، مبارزه با بیماری ها، آموزش سلامت، بهداشت خانواده، پشتیبانی و تیم ارزیابی درمان در محل حادثه حضور داشتند و هر تیم وظایف خود را در زمان بروز حادثه انجام دادند.

 7 بیمار فرضی با 2 کد آمبولانس به بیمارستان امام حسین (ع) منتقل گردیدند و در محل بیمارستان چارت HICSبیمارستان فعال و در فضای جایگزین بیمارستان به بیماران فرضی  ارائه خدمت شد.

 در پایان، با حضور معاون فرماندار، فرماندهی نیروی انتظامی و اعضا فرماندهی تیم HICS شبکه بهداشت و درمان، جلسه ای جهت ارزیابی مانور و رفع نواقص برگزار شد.